เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ (ภาษาไทย)

Instructions for Use (IFU)

(Thai language)

In order to select the Thai language Instructions For Use (IFU), please follow the below steps:

โปรดดูตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ภาษาไทย

 

Step 1: Locate your IFU Serial Number

ขั้นตอนที่ 1: ดูรหัสเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

  • Refer to the IFU inside the product box and look for the IFU number located at the bottom right. Example as below:
    อ้างอิงรหัสเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์ โดยรหัสของเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์จะอยู่ที่ด้านล่างขวามือ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้:

 

Remark: For products that do not have IFU, please find the IFU serial number from the label. Example as below:

หมายเหตุ: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ กรุณาดูรหัสเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์จากฉลาก ดังตัวอย่างข้างล่างนี้:

 

Step 2(a): Locate your IFU by Product Group

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์​

  • Click the IFU serial number below to open the IFU (Thai language) for your product:
    คลิกที่รหัสเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ในตารางข้างล่างนี้เพื่อดูเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ภาษาไทย

OSTOMY CARE IFUs

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Ostomy Care

Product Group
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ์
Product Code
รหัสผลิตภัณฑ์
Click the IFU serial number below to open the relevant Thai IFU
เลือกรหัสเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์เพื่อดูเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ภาษาไทย
ActiveLife ActiveLife One-Piece Drainable Pouch 19-64mm 22771 1050636G3
ActiveLife One-Piece Urostomy Pouch 19-45mm 64927 1026124G1
Stomadress Stomadres Plus Drainable Pouch 19-64mm 420591 1702094G2
Little Ones Little Ones One-Piece Transparent Urostomy Pouch 8-25mm 20917 1024983G2
Little Ones One-Piece Transparent Drainable Pouch 8-50mm 20922 1050893G2
Little Ones Two-Piece Transparent Drainable Pouch 32mm 401927 1052967G1
Little Ones Two-Piece Stomahesive Skin Barrier with Flexible Collar 32mm 401925
Esteem+ Esteem+ Drainable Pouch Tan 20-70mm 421838

1262898V1

1262898V2(latest ฉบับล่าสุด)

Esteem+ Drainable Pouch Clear 20-70mm 421848
Sur-Fit Natura Pouch Sur-Fit Natura Drainable Pouch Opaque 38mm 401501 1080711G2
Sur-Fit Natura Drainable Pouch Opaque 45mm 401502
Sur-Fit Natura Drainable Pouch Opaque 57mm 401503
Sur-Fit Natura Drainable Pouch Opaque 70mm 401504
Sur-Fit Natura Drainable Pouch Transparent 45mm 401512
Sur-Fit Natura Drainable Pouch Transparent 57mm 401513
Sur-Fit Natura Drainable Pouch Transparent 70mm 401514
Sur-Fit Natura Drainable Pouch Transparent 100mm 401515
Sur-Fit Natura Urostomy Pouch with Accuseal Tap Opaque 38mm 401552
Sur-Fit Natura Urostomy Pouch with Accuseal Tap Opaque 45mm 401553
Sur-Fit Natura Urostomy Pouch Transparent 38mm 401534
Sur-Fit Natura Urostomy Pouch Transparent 45mm 401535
Sur-Fit Natura Stomahesive Wafer Sur-Fit Natura Stomahesive Wafer 38mm 401574
Sur-Fit Natura Stomahesive Wafer 45mm 401575
Sur-Fit Natura Stomahesive Wafer 57mm 401576
Sur-Fit Natura Stomahesive Wafer 70mm 401577
Sur-Fit Natura Stomahesive Wafer 100mm 401906
Sur-Fit Natura Stoamhesive Flexible Wafer with Flexible collar Tan 38mm 125263
Sur-Fit Natura Stoamhesive Flexible Wafer with Flexible collar Tan 45mm 125264
Sur-Fit Natura Stoamhesive Flexible Wafer with Flexible collar Tan 57mm 125265
Sur-Fit Natura Stoamhesive Flexible Wafer with Flexible collar Tan 70mm 125266
Sur-Fit Natura Durahesive Wafer Sur-Fit Natura Durahesive Wafer 38mm 413154 1052458G2
Sur-Fit Natura Durahesive Wafer 45mm 413155
Natura+ Drainable Pouch Natura+ Drainable Pouch Tan 38mm 416415
Natura+ Drainable Pouch Tan 45mm 416417
Natura+ Drainable Pouch Tan 57mm 416420
Natura+ Drainable Pouch Tan 70mm 416423
Natura+ Closed Pouch Natura+ Closed Pouch 38mm 421678
Natura+ Closed Pouch 45mm 421680
Natura+ Closed Pouch 57mm 421682
Natura+ Closed Pouch 70mm 421798
Sur-Fit Natura Durahesive Moldable Sur-Fit Natura Moldable Durahesive Skin Barrier with Hydrocolloid Flexible Collar Small 45mm 411800 1702207G1
Sur-Fit Natura Moldable Durahesive Skin Barrier with Hydrocolloid Flexible Collar Medium 45mm 411802
Sur-Fit Natura Moldable Durahesive Skin Barrier with Hydrocolloid Flexible Collar Large 57mm 411804
Sur-Fit Natura Moldable Durahesive Skin Barrier with Hydrocolloid Flexible Collar X-Large 70mm 411806
Sur-Fit Natura Durahesive Moldable Convex Sur-Fit Natura Durahesive Moldable Convex Skin Barrier with flange Small 45mm 404592 1155453G1
Sur-Fit Natura Durahesive Moldable Convex Skin Barrier with flange Medium 45mm 404593
Sur-Fit Natura Durahesive Moldable Convex Skin Barrier with flange Large 57mm 404594
Natura Accordion Flange Flat Moldable  Natura Stomahesive Moldable Skin Barrier - Accordion Flange 57mm (Stoma size 13-22mm) 421033 1710072G1
Natura Stomahesive Moldable Skin Barrier - Accordion Flange 57mm (Stoma size 22-33mm) 421034
Natura Stomahesive Moldable Skin Barrier - Accordion Flange 70mm (Stoma size 33-45mm) 421035
Natura Durahesive Moldable Skin Barrier - Accordion Flange 57mm (Stoma size 13-22mm) 421039
Natura Durahesive Moldable Skin Barrier - Accordion Flange 57mm (Stoma size 22-33mm) 421040
Natura Durahesive Moldable Skin Barrier - Accordion Flange 70mm (Stoma size 33-45mm) 421041
Natura Accordion Flange Flat Cut-To-Fit Natura Durahsive Skin Barrier - Accordion Flange 45mm 421454 1716227A1
Natura Stomahesive Skin Barrier - Accordion Flange 45mm 421456
Natura Durahsive Skin Barrier - Accordion Flange 57mm 421458
Natura Stomahesive Skin Barrier - Accordion Flange 57mm 421460
Natura Durahsive Skin Barrier - Accordion Flange 70mm 421462
Natura Stomahesive Skin Barrier - Accordion Flange 70mm 421464
Natura Accordion Flange Convex Cut-To-Fit Natura Durahesive Skin Barrier - Accordion Flange Convex 45mm 421639 1713755
Natura Durahesive Skin Barrier - Accordion Flange Convex 57mm 421641
Natura Durahesive Skin Barrier - Accordion Flange Convex 70mm 421643
Stomahesive Skin Barrier Stomahesive Skin Barrier 4"X4" 21712 1001188G2
Stomahesive Skin Barrier 8"X8" 21715
Stomahesive Seal Stomahesive Ostomy Seal 48mm 413503 1710833G1
Stomahesive Ostomy Seal Thin 48mm 413504
Stomahesive Ostomy Seal 98mm 413505
Stomahesive Paste Stomahesive Paste 2oz 183910 1212911G5
Stomahesive Powder Stomahesive Powder 1oz 25510 25510V1
Straight Tail Closure Straight Tail Closure 175635 1001186G1
Ostomy Belt Ostomy Appliance Belt 175507 175507V1
Niltac Niltac Adhesive Remover Aerosol 50ml 420787 SI2170GB
Niltac Adhesive Remover Wipes 30pc/box 420788 SI2172GA
Silesse Silesse Skin Barrier Wipes 30pc/box 420789 SI2173GA
Silesse Skin Barrier Aerosol 50ml 420790 SI2171GA
Diamond Diamonds Gelling & Odour Control 100pc/Jar 420791 SI2174VC

 

ADVANCED WOUND CARE IFUs

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Wound Care

Product Group
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ์
Product Code
รหัสผลิตภัณฑ์
Click the IFU serial number below to open the relevant Thai IFU
เลือกรหัสเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์เพื่อดูเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ภาษาไทย
DuoDERM Extra Thin Dressing DuoDerm Extra Thin Dressing 5x10cm 187900

1704750G4

1704750G5(latest ฉบับล่าสุด)

DuoDerm Extra Thin Dressing 5x20cm 187961
DuoDerm Extra Thin Dressing 10x10cm 187955
DuoDERM CGF Dressing DuoDerm CGF Dressing 20x20cm 187662 1704753G3
DuoDerm CGF Dressing 15x15cm 187661
DuoDerm CGF Dressing 10x10cm 187660
DuoDERM Hydroactive Gel DuoDERM Hydroactive Gel 30g 187987 1024926G3
DuoDERM Hydroactive Gel15g 187990
Kaltostat Calcium-Sodium Alginate Wound Dressing Kaltostat Calcium Alginate Dressing 2gm Rope 168117 1117441G3
Kaltostat Calcium Alginate Dressing 7.5x12cm 168212
Kaltostat Calcium Alginate Dressing 10x20cm 168214
AQUACEL EXTRA Hydrofiber Dressing with Strengthening Fiber Aquacel Extra Dressing 5x5cm 420671 1704695G2
Aquacel Extra Dressing 10x10cm 420672
AQUACEL Ag+ Extra Enhanced Hydrofiber Dressing with Silver and Strengthening Fibre Aquacel Ag+ Extra Dressing 5x5cm 413566

1708881G4

1708881G5(latest ฉบับล่าสุด)

Aquacel Ag+ Extra Dressing 10x10cm 413567
Aquacel Ag+ Extra Dressing 15x15cm 413568
Aquacel Ag+ Extra Dressing 20x30cm 413569
AQUACEL Ag+ Enhanced Hydrofiber Ribbon Dressing with Silver and Strengthening Fibre Aquacel Ag+ Extra Ribbon Dressing with Strengthening Fiber 1x45cm 413570

1708882G3

1708882G4(latest ฉบับล่าสุด)

Aquacel Ag+ Extra Ribbon Dressing with Strengthening Fiber 2x45cm 413571
AQUACEL Ag Surgical Hydrofiber Surgical Cover Dressing with Silver Aquacel Ag Silver Surgical Cover Dressing 9x10cm 412009 1256385G2
Aquacel Ag Silver Surgical Cover Dressing 9x15cm 412010
Aquacel Ag Silver Surgical Cover Dressing 9x25cm 412011
Aquacel Ag Silver Surgical Cover Dressing 9x35cm 412012
AQUACEL Ag BURN Hydrofiber Dressing with Silver Reinforced with Nylon Aquacel Ag Burn Dressing 13x10cm 403786 1255460G1
Aquacel Ag Burn Dressing 23x30cm 403788
AQUACEL Foam Adhesive Hydrofiber Foam Dressing Aquacel Foam Dressing Adhesive 8x8cm 420804 1724155
Aquacel Foam Dressing Adhesive 10x10cm 420680
Aquacel Foam Dressing Adhesive 12.5x12.5cm 420619
Aquacel Foam Dressing Adhesive 17.5x17.5cm 420621
AQUACEL Foam Non-Adhesive Hydrofiber Foam Dressing Aquacel Foam Dressing Non-Adhesive 5x5cm 420631
Aquacel Foam Dressing Non-Adhesive 10x10cm 420633
Aquacel Foam Dressing Non-Adhesive 20x20cm 420636
Aquacel Foam Dressing Non-Adhesive 15x20cm 420637
AQUACEL Ag Foam Adhesive Hydrofiber Foam Dressing with Silver Aquacel Ag Foam Dressing Adhesive 8x8cm 420805 1727673
Aquacel Ag Foam Dressing Adhesive 10x10cm 420681
Aquacel Ag Foam Dressing Adhesive 12.5x12.5cm 420627
Aquacel Ag Foam Dressing Adhesive 17.5x17.5cm 420628
AQUACEL Ag Foam Non-Adhesive Hydrofiber Foam Dressing with Silver Aquacel Ag Foam Dressing Non-Adhesive 5x5cm 420639
Aquacel Ag Foam Dressing Non-Adhesive 10x10cm 420642
Aquacel Ag Foam Dressing Non-Adhesive 20x20cm 420646
Aquacel Ag Foam Dressing Non-Adhesive 15x20cm 420806
Foam Lite Adhesive Silicone Foam Dressing FoamLite Dressing 8x8cm 421557 1714552A3
FoamLite Dressing 10x10cm 421559
FoamLite Dressing 15x15cm 421561
FoamLite Dressing 5.5x12cm 421563
FoamLite Dressing 5x5cm 421927
FoamLite Dressing 10x20cm 421928

 

CRITICAL CARE IFUs (Available in English For Professional Use ONLY)

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Critical Care จัดทำเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้น

Product Group
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ์
Product Code
รหัสผลิตภัณฑ์
Click the IFU serial number below to open the relevant IFU
เลือกรหัสเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์เพื่อดูเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์
Fingertip Vacuum Control Fingertip 84003182 84003182V1
Unoversal Drainage Unoversal Drainage Set CH 10/400ml 13027182 1302X182V1
Mini Vacuum Set CH 08 13002182
Unometer Safeti Plus Unometer Safeti Plus 150cm 158101310190 943508.1
Unometer Safeti Plus 110cm 158100510190
Flexi-Seal Signal Flexi-Seal Signal Feacal Management System RX ZEOLITE (1X1PK) EUR 418000 SI2212C
Flexi-Seal FMS Collection Bag W/FILT(1X10)EUR 411102
Oxygen Mask Unomedical Oxygen Mask High Concentration Non-Rebreathing Mask Adult 93-108MM SI2239A
Unomedical Non-Rebreathing Mask Pediatric 93-230MM
Oxygen Nasal Cannula Unomedical Oxygen Nasal Cannula Adult 93-308MM SI2261A
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 3.0mm UM61110030 SI2324C
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 3.5mm UM61110035
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 4.0mm UM61110040
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 4.5mm UM61110045
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 5.0mm UM61110050
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 5.5mm UM61110055
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 6.0mm UM61110060
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 6.5mm UM61110065
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 7.0mm UM61110070
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 7.5mm UM61110075
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 8.0mm UM61110080
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 8.5mm UM61110085
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 9.0mm UM61110090
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 9.5mm UM61110095
Unomedical Tracheal Tube with Murphy-eye, HVLP Oral/ Nasal I.D. 10.0mm UM61110100

 

Step 2(b): Locate your IFU by Serial Number (in ascending order)

ขั้นตอนที่ 2(b): ค้นหาเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์จากรหัสเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ (โดยเรียงตามลำดับชื่อ)

  • Click the IFU serial number below to open the IFU (Thai language) for your product:
    คลิกที่รหัสเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ในตารางข้างล่างนี้เพื่อดูเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ภาษาไทย:

Cookies are needed for this website to work optimally. They also help us to know a little bit about how you use our website, which improves the browsing experience.  Cookies on this site are used for traffic measurement and optimisation of page content only. By continuing to browse on this website, you indicate your consent to the use of cookies.  You may block the use of cookies by following the "How to block and avoid cookies" instructions

Learn more about our Cookie policy