Global ConvaTec site:www.convatec.com

ConvaTec by Country

The Americas

Europe

Middle East & Africa

Asia Pacific

ConvaTecก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะมอบสิ่งที่ดีให้กับคุณ

ขอต้อนรับสู่ ConvaTec

ConvaTec เป็นผู้พัฒนาและทำการตลาดชั้นนำ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้ช่วยพัฒนาชีวิตของผู้คนหลายล้านคนมาแล้วทั่วโลก โดยมี ธุรกิจหลักสี่อย่าง ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมทางหน้าท้อง การรักษาแผล การควบคุมระบบขับถ่าย และการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ และอุปกรณ์ให้สารละลาย ผลิตภัณฑ์ ConvaTec ช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลไปจนถึงหน่วยบริการสุขภาพในชุมชน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วย นับตั้งแต่เริ่มแรก ผลิตภัณฑ์ของเรามีความโดดโดดเด่นด้านคุณภาพ เมื่อความต้องการของผู้ป่วยและผู้ให้การดูแลเปลี่ยนแปลงไป เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไข้


COVID-19

Read the message