ConvatecImproving the Lives of the People We Touch

WELCOME TO Convatec!

Convatec je vodeca kompanija za razvoj i promovisanje inovativnih medicinskih tehnologija koje su pomogle poboljšanju kvaliteta života miliona ljudi širom sveta.

Sa cetiri kljucna poslovna segmenta: Nega Stome, Terapija rana, Kontinencija i intenzivna nega i Infuzioni uredaji, Convatec proizvodi pružaju podršku kako zdravstvenim radnicima u zdravstvenim ustanovama tako i celom sistemu javnog zdravstva.

Србија

DISTRIBUTOR
TT Medik
Address
Bulevar Mihajla Pupina 10D/I
YBC
11070 Novi Beograd
Tel
0800 101 102