meplus-ret-tm.png Odpowiedzi


Kolostomia jest wykonywana w obrębie końcowego odcinka jelita grubego w celu odprowadzania treści jelitowej z układu trawiennego. Po zabiegu treść jelitowa jest wydalana przez stomię umiejscowioną na powierzchni brzucha.

 

O umiejscowieniu kolostomii decyduje położenie uszkodzonego odcinka okrężnicy lub konieczność skierowania stolca na zewnątrz z dala od istniejącej rany w okolicy około odbytniczej. Rysunki poniżej przedstawiają różne miejsca, w których może być wyłaniana kolostomia. W zależności od umiejscowienia i przyczyny wyłonienia, kolostomia może być stała lub czasowa1, 2.

  

kolostomia w obrębie okrężnicy

Kolostomia w obrębie okrężnicy wstępujące:

 • W obrębie okrężnicy wstępującej (odcinek pionowy, po prawej stronie)
 • Rzadki typ kolostomii
 • Stolec jest płynny lub półpłynny i bardzo drażniący dla skóry2, 3
Kolostomia w obrębie okrężnicy poprzecznej

Kolostomia w obrębie okrężnicy poprzecznej

 • W obrębie okrężnicy poprzecznej (odcinek poziomy, w poprzek brzucha)
 • Stolec jest płynny lub częściowo uformowany
 • Zwykle wytwarzana jako pętla
 • Na ogół czasowa1, 2, 3
Kolostomia w obrębie okrężnicy zstępującej

Kolostomia w obrębie okrężnicy zstępującej

 • W obrębie okrężnicy zstępującej (odcinek pionowy, po lewej stronie)
 • Częstszy typ kolostomii
 • Stolec jest częściowo uformowany lub zwarty, ponieważ w okrężnicy wstępującej i poprzecznej wchłaniana jest większość wody1, 2, 3
Kolostomia w obrębie esicy

Kolostomia w obrębie esicy

 • W dolnej, lewej części jelita grubego po lewej stronie, tuż przed odbytnicą
 • Stolec jest zwarty. Cała woda została wchłonięta we wcześniejszych odcinkach jelita1, 2, 3.