meplus-ret-tm.png Odpowiedzi

Czym jest stomia?

Stomia jest fragmentem jelita grubego lub cienkiego bądź dróg moczowych wyprowadzonym na powierzchnię brzucha i wywiniętym. Umiejscowienie stomii zależy od tego, w którym miejscu znajduje się zmiana chorobowa lub rana. Stomia jest alternatywną drogą usuwania z organizmu moczu (w przypadku urostomii) lub wydalania kału (w przypadku stomii jelitowych, czyli kolostomii lub ileostomii)1.

Każda stomia jest inna. Różnią się wielkością, kształtem, umiejscowieniem i konstrukcją2.

  • Stomia końcowa: jelito przecina się, a jego czynnie pracujący koniec jest wyprowadzany przez brzuch na powierzchnię skóry.
  • Stomia pętlowa: pętla jelita jest wyprowadzana na skórę powierzchni brzucha i czasowo podpierana plastikowym mostkiem stomijnym.
  • Stomia dwulufowa: końce jelita są wyprowadzane przez brzuch na jego powierzchnię, jako dwie oddzielne stomie.

 

W zależności od przyczyny wyłonienia stomii chirurg zdecyduje, jakie rozwiązanie jest najlepsze dla Ciebie.

Podobnie jak każdy człowiek, również każda stomia jest wyjątkowa. Właściwa pielęgnacja stomii, dzięki odpowiedniemu dopasowaniu sprzętu stomijnego i rutynowym zabiegom dostosowanym do stylu życia, jest niezbędna dla Twojego komfortu i zdrowia. Właściwa pielęgnacja stomii i dobrze dopasowany sprzęt stomijny pomagają w powrocie do aktywnego życia.

Czym jest stomia czasowa?

Tutaj znajdziesz ciekawe informacje na temat stomii.