meplus-ret-tm.png Odpowiedzi

Pierwszym krokiem w postępowaniu ze stomią jest wybór odpowiedniego sprzętu stomijnego, spełniającego Twoje potrzeby i odpowiedniego dla Twojego stylu życia.

 

System jednoczęściowy

W systemie jednoczęściowym worek i płytka stomijna stanowią jedną całość. Systemy te są tak zaprojektowane, aby zapewnić dyskrecję, a równocześnie są proste i elastyczne. Worki w systemie jednoczęściowym dostępne są z przylepcami do docinania i wcześniej dociętymi otworami.

Tradycyjny sprzęt dwuczęściowy

W systemie dwuczęściowym worek i płytka stanowią dwie oddzielne części, co pozwala na zmianę worka bez odklejania płytki. Worek i płytka są połączone ze sobą za pomocą plastikowego pierścienia. Pierścień zatrzaskowy zapewnia bezpieczne zapięcie, o czym można się przekonać dzięki wyraźnie słyszalnemu „kliknięciu”.

 

Tradycyjny dwuczęściowy system stomijny firmy ConvaTec Natura ® obejmuje szeroki wybór worków otwartych, zamkniętych i przeznaczonych do urostomii. Płytki stomijne Stomahesive ® lub Durahesive® chronią skórę wokół stomii.

Dwuczęściowy system synergiczny 

W tym systemie worek i płytka są połączone ze sobą piankowym pierścieniem przylepnym i strefy przylepnej, co eliminuje potrzebę użycia sztywnych plastikowych pierścieni łączących występujących w tradycyjnych systemach dwuczęściowych. Ten piankowy mechanizm przylepny jest bardziej elastyczny niż tradycyjne systemy i jest mniej widoczny pod ubraniem.

W przypadku systemu stomijnego Esteem synergy® dostępne są worki zamknięte i otwarte z nowoczesna zapinką InvisiClose. Płytki stomijne są dostępne w technologi Stomahesive®.

 

Poznaj systemy ConvaTec do zaopatrzenia stomii