Nowa grupa pacjentów uprawnionych do bezpłatnego odbioru sprzętu stomijnego

Stomia

Uwaga

Życie ze stomią

Pacjenci z przetoką ślinową (przełykową) – nowa grupa świadczeniobiorców uprawnionych do bezpłatnego odbioru sprzętu stomijnego

 

Informujemy, że od dnia 3 marca 2018 r., na mocy Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, rozszerzona została grupa P.099 o nową kategorię uprawnionych tj. pacjentów z przetoką ślinową z limitem finansowania 400 zł miesięcznie (kod środka P.099.PS).

Dotychczas zaopatrzenie dla pacjentów z przetoką ślinową nie było dostępne w ramach refundacji. Jest to zatem duża zmiana w zakresie poprawy jakości życia dla tej grupy pacjentów.

Wyroby medyczne do zaopatrzenia przetoki stomijnej można odebrać w sklepach medycznych na terenie całej Polski, które zawarły  z NFZ umowy w tym zakresie.

Aby uzyskać zlecenie na zaopatrzenie w sprzęt stomijny dla pacjenta z  przetoką ślinową należy udać się do lekarza specjalisty, wymienionego w rozporządzeniu MZ lub lekarza POZ zgodnie z poniższą instrukcją.