Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Dowiedz się jakie zmiany chce wprowadzić Ministerstwo Zdrowia. Zobacz projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Życie ze stomią

 

Drodzy Pacjenci,

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Prezentowane zmiany dotyczą refundacji sprzętu stomijnego i znacząco wpływają na obecne limity na sprzęt stomijny, które obowiązują od 2003 r.

Poniżej w kilku punktach przedstawiamy Państwu najistotniejsze zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczące refundacji sprzętu stomijnego.

Zmiany w refundacji sprzętu stomijnego :

 • zlikwidowano ogólne kwotowe limity na stomię
 • wprowadzono wycenę za 1 sztukę worka/płytki, pacjent będzie dopłacał do tej wyceny 10% (dorośli)
  i dodatkowo będzie pokrywał różnicę kosztu worka/płytki jeśli wybierze droższy sprzęt stomijny (dotyczy dzieci jak i dorosłych)
 • wprowadzono dopłaty dla dorosłych pacjentów 10%  na worki i płytki, oraz 20% na wybrane akcesoria
 • pacjent z trudną stomią wymagającą zaopatrzenia specjalistycznym sprzętem stomijnym typu convex dopłaci najwięcej, ponieważ NFZ nie będzie w pełni refundował tego typu produktów
 • pacjent będzie musiał posiadać 3-4 zlecenia zamiast 1, ponieważ każda grupa limitowa wyrobów będzie wymagała odrębnego zlecenia
 • wyodrębniono nowe grupy limitowe:
 • P.99 worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym do 35 sztuk miesięcznie
  (w zależności od posiadanej stomii i systemu cena worka będzie inna;
  • w kolostomii: system jednoczęściowy cena worka 8 zł za sztukę, system dwuczęściowy cena worka
   6 zł za sztukę
  • w ileostomii: system jednoczęściowy cena worka 11,50 zł za sztukę; system dwuczęściowy cena worka 8 zł za sztukę
  • w urostomii: system jednoczęściowy cena worka 13 zł za sztukę; system dwuczęściowy cena worka 11 zł za sztukę
  • inne przetoki: 11 zł za sztuka
 • P.140 Płytka stomijna do mocowania worków stomijnych w systemie dwuczęściowym do 8 sztuk miesięcznie w cenie do 20 zł za sztukę
 • P.141 pasta stomijna 1 sztuka na miesiąc lub pierścienie uszczelniające do 15 sztuk na miesiąc lub półpierścienie uszczelniające do stomii do 30 sztuk na miesiąc -cena w zależności od gramatury od
  25-50 zł za 1 sztukę pasty, 6zł za 1 sztukę pierścienia, 3zł za 1 sztukę półpierścienia
  • -Wykluczenie kolostomików z dostępu do produktów uszczelniających: pasty, pierścieni, półpierścieni
 • P.142 spray (min. 50 ml) 1 sztuka lub chusteczki do usuwania przylepca wokół stomii do 30 sztuk na miesiąc. – cena 30zł za spray, 1 zł za 1 sztukę chusteczki

Dodatkowo:

 • Wycofano z refundacji pozostałe środki do ochrony i pielęgnacji stomii (pudry, żele, pianki), produkty do stabilizacji sprzętu (paski) oraz zbiorniki na mocz.
 • Nefrostomię połączono z grupą P.097, zostawiając niski limit refundacji 78 zł na miesiąc, co umożliwia odbiór 12 worków w cenie 6,50 zł-powyżej tej ceny dopłaca pacjent.
 • W grupie nefrostomia (P.098) refundacja wynosi 25 zł na miesiąc w ramach której można odebrać tylko paski mocujące do worków do zbiórki moczu.
 • Skrócenie okresu na który pielęgniarka lub położna może wypisać kontynuację zlecenia: do 6 miesięcy (było 12 miesięcy).
 • Pacjenci z dodatkowymi uprawnieniami (znaczny stopień niepełnosprawności, ustawa za Życiem) również będą ponosić znaczne dopłaty

Prosimy o zapoznanie się z projektem rozporządzenia oraz przykładowymi kalkulacjami, które pokazują jakie dopłaty będą ponosić pacjenci po jego wprowadzeniu.

Ministerstwo Zdrowia proponuje refundację worków/płytek i wybranych akcesoriów po bardzo niskiej cenie za sztukę z dopłatą pacjenta w wysokości 10% lub 20% (dotyczy dorosłych), natomiast jeśli stosowany przez pacjenta sprzęt stomijny przekroczy ceny ustalone przez Ministerstwo dopłata będzie jeszcze większa (dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych).

Link do publikacji projektu rozporządzenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361702

Konsultacje publiczne podczas, których można zgłaszać uwagi do projektu potrwają do 8 sierpnia.

Uwagi do rozporządzenia należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: dep-pl@mz.gov.pl