Przyczyn występowania powikłań stomii jest wiele. Może to być np. niedoskonała technika operacyjna, brak odpowiedniego przygotowania pacjenta do zabiegu lub brak wiedzy i umiejętności pacjenta w zakresie prawidłowej pielęgnacji i zaopatrzenia stomii. Przebieg operacji jest zawsze związany z chorobą, która ją wymusiła. Bardzo często warunki jakie napotyka chirurg podczas operacji (np. warunki anatomiczne, zaawansowanie nowotworu, nacieki zapalne, stan okolicznych węzłów chłonnych, itd.) są bardzo ciężkie i narzucają pewne ograniczenia – lekarz nie może wykonać zabiegu w sposób „idealny”, ale robi wszystko, co można w danej sytuacji.
Brak odpowiedniego przygotowania do zabiegu operacyjnego w zakresie wyznaczenia miejsca wyłonienia stomii jest najczęściej związany z trybem wykonania operacji. Jeżeli jest ona wykonana w trybie nagłym, tzw. ostrodyżurowym, to często nie ma możliwości wyznaczenia miejsca wyłonienia stomii przed operacją. Takie miejsce powinno być zawsze wyznaczone przed operacją przez chirurga lub pielęgniarkę w trzech pozycjach – stojącej, siedzącej i leżącej. Ale nawet wtedy, gdy jest czas na wyznaczenie miejsca wyłonienia, zdarza się, że personel medyczny po prostu tego nie robi. Brak wiedzy i odpowiednich umiejętności w zakresie prawidłowej pielęgnacji i zaopatrzenia stomii w sprzęt to niestety bardzo częsty „grzech” wielu osób ze stomią. Nie wiedzą oni jak należy właściwie dbać o swoją stomię i popełniają błędy, które mszczą się potem, powodując skórne powikłania stomii. Wciąż wielu stomików decyduje się niestety także, świadomie bądź nie, na stosowanie słabego jakościowo spęrztu stomijnego. Efektem tego mogą być alergie oraz podrażnienia skóry.