Co to są powikłania stomii?

Życie ze stomią

Powikłania stomii są to stany chorobowe, które powstają wskutek operacji wyłonienia stomii. Wynikać one mogą z wielu czynników, np. z nieprawidłowo wykonanego zabiegu wyłonienia stomii (np. stomia w fałdzie brzusznym), czy też z niewłaściwej pielęgnacji stomii lub jej niewłaściwego zaopatrzenia w sprzęt stomijny (np. zapalenie skóry wokół stomii). Czasami nie jesteśmy w stanie ustalić przyczyny powikłania.

Powikłania stomii są zjawiskiem bardzo często spotykanym wśród osób ze stomią, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dotyczą ludzi w różnym wieku, z różnymi typami stomii i w różnym czasie po operacji. Są zjawiskiem niepożądanym, dlatego powinno się ich unikać za wszelką cenę, choć w praktyce nie zawsze jest to możliwe. Gdy się pojawiają, wymagają specjalnego postępowania. Czasami do ich wyleczenia wystarczy drobna zmiana w sposobie pielęgnacji stomii lub dodatkowe zastosowanie pasty czy pudru. Bardzo często jednak zmuszają pacjenta do wizyty u pielęgniarki stomijnej lub lekarza chirurga. Powikłania stomii powodują uzasadniony niepokój i niepotrzebne cierpienie. Są bardzo częstym powodem wizyt w gabinetach lekarskich i pielęgniarskich.

Powikłania stomii powodują uzasadniony niepokój i niepotrzebne cierpienie. Często decydują o tym, czy życie ze stomią jest uciążliwe, czy też możliwe jest prowadzenie normalnej aktywności życiowej, zawodowej i rodzinnej. Powikłania stomii to wszystkie stany chorobowe, które powstają wskutek operacji wyłonienia stomii. Wynikać one mogą np. z nieprawidłowo wykonanego
zabiegu wyłonienia stomii lub z niewłaściwej jej pielęgnacji.

Powikłania często decydują o tym, czy życie ze stomią jest uciążliwe, czy można bez kłopotów prowadzić normalną aktywność życiową, zawodową i rodzinną. Trudno jest przewidzieć, u których pacjentów wystąpią powikłania, a u których nie. Niektóre osoby nigdy nie mają żadnych powikłań, u innych znów spotyka się nawet kilka z nich naraz. Nie ma reguły, choć istnieje kilka ogólnie znanych zależności. Np. u osób, u których przed operacją nie wyznaczono miejsca wyłonienia stomii, znacznie częściej będą występowały problemy skórne (zapalenie
skóry wokół stomii), a wśród kolostomików niezwykle częstym powikłaniem jest przepuklina brzuszna.