Powikłanie to może dotyczyć wyłącznie błony śluzowej jelita lub też – i jest to sytuacja znacznie groźniejsza – całej grubości ściany wyłonionego
operacyjnie jelita. Niedokrwienie i martwica stomii są najczęściej wynikiem zakrzepicy naczyń odżywiających jelita lub błędów w technice operacyjnej. Jeżeli krezka jelita (zdwojenie otrzewnej mocujące jelito cienkie w jamie brzusznej) i tętnice zaopatrujące jelito w krew są nadmiernie napięte lub kanał stomijny w powłokach brzusznych,
przez który przechodzi jelito, jest zbyt wąski w stosunku do rozmiarów wyłonionego jelita, może dojść do zaburzeń krążenia krwi w naczyniach odżywiających stomię, co z kolei powoduje niedokrwienie. Niedokrwienie stomii objawia się jej nienaturalnym, ciemnowiśniowym zabarwieniem. Obiektywnym testem pozwalającym zbadać stan ukrwienia stomii i rozpoznać jej niedokrwienie jest delikatne nakłucie śluzówki igłą lekarską. Punktowe (miejscowe) krwawienie ze śluzówki po jej nakłuciu jest dowodem na prawidłowe ukrwienie. Aby precyzyjnie określić zakres zmian niedokrwiennych, lekarz może wprowadzić do stomii endoskop i dokładnie obejrzeć także śluzówkę w jej wnętrzu. Niedokrwienie może prowadzić do martwicy stomii.