Co to jest martwica stomii?

Życie ze stomią

Ostre niedokrwienie stomii może prowadzić do jej martwicy (patrz: zdj. 1). Martwica stomii jest rzadkim, ale bardzo niebezpiecznym powikłaniem, które z reguły wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej. Martwica może dotyczyć części przetoki lub obejmować jej całość. W wyniku martwicy całej stomii może dojść do jej wpadnięcia, przedostania się treści kałowej do jamy otrzewnowej i rozwoju rozlanego zapalenia otrzewnej. Jest to powikłanie bardzo groźne dla życia. W przypadku martwicy części stomii zalecane jest całkowite usunięcie martwiczych tkanek i plastyka (korekta) stomii. Jeżeli martwica dotyczy całej grubości ściany jelita i sięga powięzi, to po wygojeniu często daje zwężenie. Jeżeli natomiast martwica rozciąga się poniżej poziomu powięzi brzucha, wymagana jest ponowna operacja i wyłonienie stomii na nowo. Martwica stomii częściej zdarza się u pacjentów otyłych. Powodem tego jest relatywnie krótsza i bardziej otłuszczona krezka jelita utrudniająca prawidłowy dopływ krwi. Znacznie częściej występuje też u pacjentów operowanych ze wskazań nagłych. Martwicę stomii spotyka się zarówno u pacjentów z kolo- jak i ileostomią. Według różnych statystyk występuje ona w ok. 1-20% przypadków. Wyjątkowo rzadko zdarza się u pacjentów z urostomią. 

martwica stomii