meplus-ret-tm.png Odpowiedzi

Bardzo ważne jest utrzymywanie skóry wokół stomii w zdrowym stanie. Można zapobiec wielu powikłaniom dzięki przestrzeganiu kilku prostych sugestii:

Wskazówki dotyczące kąpieli w wannie i pod prysznicem

 • Można się kąpać w wannie i pod prysznicem tak samo, jak przed operacją, z przyklejonym workiem lub nie — wybór należy do ciebie.
 • Ponieważ resztki mydła mogą powodować uniesienie płytki, unikaj używania mydeł na bazie olejów i o właściwościach nawilżających.
 • Nie martw się - mydło i woda nie wpłyną do stomii i nie mogą jej uszkodzić.

Wybierz dobrze dopasowaną płytkę stomijną.

 • Aby utrzymać zdrową skórę wokół stomii, ważne jest zapewnienie właściwego dopasowania płytki stomijnej i worka, aby nie dopuścić do kontaktu treści jelitowej/moczu ze skórą.
 • Pielęgniarka stomijna może Cię nauczyć, jak właściwie ustalić wielkość stomii i wybrać płytkę odpowiednią do rozmiaru Twojej stomii, może to być płytka do docinania, z gotowym otworem lub płytka plastyczną. Wielkość stomii zmienia się w okresie do 10 tygodni po operacji, w związku z czym konieczne są jej okresowe pomiary.
  • Zmiany w obrębie brzucha w wyniku ciąży, wykonywania ćwiczeń fizycznych, tycia/chudnięcia lub pewnych schorzeń mogą również spowodować konieczność dobrania nowego systemu stomijnego i/lub zmiany jego rozmiarów.
Akcesoria stomijne ConvaTec
Jak pielęgnować skórę wokół stomii by nie doprowadzić do powikłań?
Co to jest alergiczne kontaktowe zapalenie skóry?

Wskazówki dotyczące zmian systemu stomijnego

 • Opracuj prosty w wykonaniu plan obsługi sprzętu stomijnego. Systematyczna, rutynowa zmiana płytki/worka zmniejszy prawdopodobieństwo niekontrolowanego odklejenia się sprzetu i kontaktu moczu lub kału ze skórą. Ten plan powinien być spersonalizowany, w zależności od używanego systemu i wskazówek lekarza lub pielęgniarki stomijnej.
 • Należy wyrobić w sobie nawyk oglądania skóry wokół stomii podczas każdej zmiany płytki stomijnej i worka. Zaczerwienienie, obrzęk lub wysypka są objawami podrażnienia. W razie ich zaobserwowania lub wystąpienia innych oznak podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką stomijną.
 • Nigdy nie wolno gwałtownie odrywać płytki stomijnej. Należy ją natomiast usuwać stopniowo, rozpoczynając od jednego rogu i powoli odklejać pozostały materiał przylepny. Aerozol do usuwania przylepca Areozol do usuwania przylepca i chusteczki do mycia skóry mogą ułatwiać wymianę worka i zapewnić czystość skóry, która będzie gotowa do założenia następnej płytki stomijnej.
 • Przed ponownym założeniem worka i płytki należy się upewnić, że skóra wokół stomii jest całkowicie sucha. Sucha skóra zapewnia prawidłowe przyleganie i pomaga w zmniejszeniu ryzyka zakażeń grzybiczych.
 • Wyrobienie w sobie prawidłowych nawyków pielęgnacji skóry, obejmujących używanie pianki do mycia skóry, areozolu lub chusteczek w okolicy nałożenia płytki stomijnej, może pomóc w zapewnieniu zdrowia i komfortu skóry wokół stomii przez długie lata.
 • Osobom mieszkającym w gorącym, wilgotnym klimacie zaleca się używanie worków z pokryciem fizelinowym. Dzięki niemu worki nie przyklejają się do skóry i nie powodują jej podrażnienia.