meplus-ret-tm.png Odpowiedzi

Pielęgnowanie pacjenta ze stomią - wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry

Powikłania dotyczące skóry wokół stomii są najczęstszą przyczyną korzystania z usług medycznych przez osoby ze stomią. Mocz i kał mogą być drażniące dla skóry. Dlatego konieczne jest stosowanie odpowiednio dobranej płytki stomijnej lub przylepca, aby zapobiec uszkodzeniom skóry wokół stomii.

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się, jak utrzymać zdrową skórę wokół stomii. Jeżeli wydaje Ci się, że doszło u Ciebie do powikłania dotyczącego skóry wokół stomii, skontaktuj się jak najszybciej z lekarzem lub pielęgniarką stomijną.