Czy chcesz przejść do treści? Przejdź do treści
B2B Solutions Convatec Group Contact Us Główne logo Brasil Brasil United States (English) United States (English) Estados Unidos (Español) Estados Unidos (Español) Argentina Argentina Canada (English) Canada (English) Canada (Français) Canada (Français) Chile Chile Colombia Colombia Ecuador Ecuador México México Perú Perú Belize Belize Guyana Guyana Jamaica Jamaica Venezuela Venezuela Costa Rica Costa Rica Curaçao Curaçao República Dominicana República Dominicana Guatemala Guatemala Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua Panamá Panamá Puerto Rico Puerto Rico Suriname Suriname El Salvador El Salvador United Kingdom United Kingdom France France Deutschland Deutschland Italia Italia Україна Україна België België Česko Česko Danmark Danmark España España Ireland Ireland Nederland Nederland Norge Norge Österreich Österreich Polska Polska Schweiz (Deutsch) Schweiz (Deutsch) Slovensko Slovensko Suisse (Français) Suisse (Français) Portugal Portugal Suomi Suomi Sverige Sverige Türkiye Türkiye Ελλάδα Ελλάδα Россия Россия Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina България България Eesti Eesti Hrvatska Hrvatska Magyarország Magyarország Ísland Ísland Lietuva Lietuva Latvija Latvija Северна Македонија Северна Македонија Malta Malta România România Srbija Srbija Slovenija Slovenija الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة البحرين البحرين مصر مصر ישראל ישראל ایران ایران الأردن الأردن عُمان عُمان قطر قطر پاکستان پاکستان لبنان لبنان الكويت الكويت المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية Suid-Afrika Suid-Afrika العراق العراق New Zealand New Zealand 日本 日本 Australia Australia India India Malaysia Malaysia Singapore Singapore 대한민국 대한민국 中国 中国 ไทย ไทย Indonesia Indonesia Việt Nam Việt Nam Philippines Philippines Hong Kong SAR China (English) Hong Kong SAR China (English) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区)) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区))
Główne logo Główne logo False /oidc-signin/pl-pl/ B2B Solutions Convatec Group Contact Us Główne logo Brasil Brasil United States (English) United States (English) Estados Unidos (Español) Estados Unidos (Español) Argentina Argentina Canada (English) Canada (English) Canada (Français) Canada (Français) Chile Chile Colombia Colombia Ecuador Ecuador México México Perú Perú Belize Belize Guyana Guyana Jamaica Jamaica Venezuela Venezuela Costa Rica Costa Rica Curaçao Curaçao República Dominicana República Dominicana Guatemala Guatemala Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua Panamá Panamá Puerto Rico Puerto Rico Suriname Suriname El Salvador El Salvador United Kingdom United Kingdom France France Deutschland Deutschland Italia Italia Україна Україна België België Česko Česko Danmark Danmark España España Ireland Ireland Nederland Nederland Norge Norge Österreich Österreich Polska Polska Schweiz (Deutsch) Schweiz (Deutsch) Slovensko Slovensko Suisse (Français) Suisse (Français) Portugal Portugal Suomi Suomi Sverige Sverige Türkiye Türkiye Ελλάδα Ελλάδα Россия Россия Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina България България Eesti Eesti Hrvatska Hrvatska Magyarország Magyarország Ísland Ísland Lietuva Lietuva Latvija Latvija Северна Македонија Северна Македонија Malta Malta România România Srbija Srbija Slovenija Slovenija الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة البحرين البحرين مصر مصر ישראל ישראל ایران ایران الأردن الأردن عُمان عُمان قطر قطر پاکستان پاکستان لبنان لبنان الكويت الكويت المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية Suid-Afrika Suid-Afrika العراق العراق New Zealand New Zealand 日本 日本 Australia Australia India India Malaysia Malaysia Singapore Singapore 대한민국 대한민국 中国 中国 ไทย ไทย Indonesia Indonesia Việt Nam Việt Nam Philippines Philippines Hong Kong SAR China (English) Hong Kong SAR China (English) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区)) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区))

RODO

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu:  +48 22 579 66 50.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy mogli wykorzystywać, w zależności od charakteru współpracy,
w następujących celach:

 • nawiązanie współpracy oraz prezentacja sprzętu do zaopatrzenia stomii i akcesoriów pielęgnacyjnych firmy ConvaTec (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • realizacja obowiązków Administratora wynikających z umowy, jeżeli umowa stanowi podstawę współpracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • przekazanie osobom, które korzystają z wyrobów medycznych produkowanych lub dystrybuowanych przez firmę ConvaTec, informacji o uznaniu produktu produkowanego lub dystrybuowanego przez firmę ConvaTec za niebezpieczny dla zdrowia i życia osób z niego korzystających, a tym samym jego wycofaniu z obrotu i używania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. d RODO) – „ochrona żywotnych interesów”,
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową będącą podstawą współpracy lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • realizacja marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • komunikacja marketingowa, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres trwania umowy,
 • czas ochrony żywotnych interesów osób korzystających z wyrobów medycznych produkowanych lub dystrybuowanych przez firmę ConvaTec, ale przez okres nie dłuższy niż 10 lat,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające ze współpracy,
 • czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • czas do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu.

 

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): odo@convatec.com.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu:  +48 22 579 66 50.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • realizacja obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem rekrutacji
  i wynikających w szczególności z art. 222 Kodeksu pracy lub przepisów Kodeksu cywilnego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”,
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks pracy lub Kodeks cywilny.

Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są:

 • imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku, informacje
  o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
  (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę),
 • imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres prowadzenia rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),
 • okres przedawnienia roszczeń,
 • czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): odo@convatec.com.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu:  +48 22 579 66 50.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • realizacja obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenie dokumentacji rachunkowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • realizacja obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
 • kontakt z przedstawicielami kontrahentów lub osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy i innych wskazanych powyżej celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji umowy i innych wskazanych celów Administratora.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): odo@convatec.com.

DODATKOWA INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW LUB OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU W UMOWIE

Państwa dane zostały pozyskane z umowy będącej podstawą współpracy z Administratorem. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym w umowie (imię, nazwisko, dane kontaktowe).

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu:  +48 22 579 66 50.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • Realizacja działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed rejestracją i wysłaniem zgłoszenia udziału w organizowanym on-line wydarzeniu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
 • Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym rejestracji i udziału w wydarzeniu organizowanym on-line (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
 • Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny".
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.
 • Poprawa jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji uczestnika wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 • Utrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 • Realizacja marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 • Komunikacja marketingowa za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej, telefonu) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych
  w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cel i zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z podejmowanych przez uczestnika działań, zgody uczestnika lub przepisów prawa.

Podanie danych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne w celu udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas niezbędny do realizacji umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo także do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu na podstawie zawartych umów (np. firmom świadczącym usługi w zakresie rozwiązań technologicznych umożliwiających organizację wydarzeń on-line, operatorom płatności elektronicznych, dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): odo@convatec.com.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26 (dalej: Administrator lub ConvaTec Polska). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: +48 22 579 66 50.

Z kim mogą Państwo kontaktować się sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: odo@convatec.com.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Państwa dane?

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa (tj. naszych pacjentów, klientów, przedstawicieli kontrahentów). Możemy również przetwarzać:

 • dane innych osób przekazane nam podczas korzystania z usług i funkcjonalności opisanych
  w treści niniejszego dokumentu (na przykład dane opiekunów pacjentów lub innych osób uprawnionych do kontaktu z nami w imieniu pacjentów ConvaTec Polska).
 • dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy, dane pracowników będących uczestnikami organizowanych przez ConvaTec wydarzeń - w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania danej umowy),
 • dane osobowe pozyskane od podmiotów i osób trzecich współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,
 • dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych, portali społecznościowych.

3. Administrator może wykorzystywać Państwa dane osobowe do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania
w rozumieniu art. 22 RODO. W wyniku takich decyzji mogą Państwo otrzymać dodatkowe korzyści
w postaci np. udzielenia rabatu na produkty i usługi ConvaTec Polska, otrzymywania dopasowanych ofert i produktów do pielęgnacji i zaopatrzenia stomii.

4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
 • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,
 • innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, firmom świadczącym usługi hostingowe i marketingowe, kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

5. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO.

. Administrator informuje, że każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje p6rawo złożenia wniosku w sprawie:

 • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
 • sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
 • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych do innego administratora,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

– na zasadach określonych w RODO.

7. Administrator informuje, że każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

8. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z zawartej umowy, Państwa zgody lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez Państwa działań. Szczegółowe informacje na temat celów i zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są poniżej.

Program me+

Administrator przetwarza dane osobowe (w tym informacje o stanie zdrowia) uczestników Programu me+ prowadzonego przez ConvaTec Polska (dalej: Program me+) w zakresie niezbędnym do rejestracji
i udziału w Programie me+, w tym zapewniania możliwości korzystania z opieki przedstawicielek medycznych ConvaTec, dostępu do materiałów edukacyjnych i poradników w zakresie doboru i zasad prawidłowego użytkowania środków do pielęgnacji i zaopatrzenia stomii oraz wsparcia dedykowanego opiekuna Działu Pomocy (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”.

Podanie danych osobowych, w tym informacji o stanie zdrowia, jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby dołączyć do społeczności me+ i korzystać z usług realizowanych w ramach Programu me+. Zgodę na przetwarzanie danych i udział w Programie me+ można wycofać w każdej chwili, kontaktując się z nami za pośrednictwem numeru telefonu 800 120 093 lub adresu e-mail: dzial.pomocy@convatec.com.

Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych i zostaną one usunięte z naszej bazy. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

Dodatkowe cele i zakres danych przetwarzanych przez Administratora doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez Państwa działań w ramach uczestnictwa w Programie me+, w szczególności
z wykorzystaniem usług i funkcjonalności dostępnych w ramach platform internetowych Administratora (w tym platformy internetowej stomia.pl oraz platformy internetowej convatec.takes-care.com). Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych wynikają z korzystania z poszczególnych usług dostępnych w ramach Programu me+ i wskazane są poniżej.

PLATFORMY ON-LINE

1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny oraz inne informacje przekazane przez Państwa (w tym dane o stanie zdrowia), za pośrednictwem:

 • formularzy kontaktowych dostępnych na platformach internetowych Administratora,
 • formularzy Live Chat dostępnych na platformach internetowych Administratora,
 • aplikacji do wideokonferencji dostępnych na platformach internetowych Administratora,
 • Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka w przypadku osób odwiedzających profile firmowe Administratora.

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

 • W celu zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z uśude), w tym umożliwienia wyboru kanału komunikacji i skorzystania z usług realizowanych w ramach Programu me+ (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
 • W celu realizacji zapytania, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem wskazanych powyżej kanałów komunikacji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 • W celu udzielenia żądanej porady, w szczególności w zakresie doboru produktu do pielęgnacji stomii oraz zastosowania urządzeń i produktów medycznych ConvaTec lub doboru odpowiedniej próbki produktu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 • W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  w szczególności przed przyjęciem zamówienia na oferowane przez Administratora produkty
  i usługi, przyjęciem zgłoszenia udziału w Programie me+ lub innych programach edukacyjnych, przed dokonaniem zgłoszenia udziału w wydarzeniach organizowanych przez ConvaTec Polska, czy też przed nawiązaniem współpracy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
 • W celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny".
 • W celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.
 • W celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług, w tym badania satysfakcji klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

3. Podanie danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi, w tym do udzielenia porady jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania odpowiedzi na przesłane pytanie lub do właściwej obsługi i realizacji zgłoszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazania Państwu odpowiedzi lub udzielenia właściwej porady.

4. Podanie danych osobowych w zakresie w jakim jest to niezbędne do zawarcia umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia takiej umowy oraz jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

INDYWIDUALNE KONTO KLIENTA (KONTO UŻYTKOWNIKA)

1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: „uśude”), w tym utworzenie i prowadzenie indywidualnego konta klienta w ramach platform internetowych Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.
 • Poprawa jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji klienta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia Indywidualnego Konta Klienta,
w szczególności:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • PESEL,
 • adres IP,
 • inne informacje przekazane przez Państwa.

3. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym utworzenia i prowadzenia Indywidualnego Konta Klienta. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i korzystania przez Państwa z usług
i funkcjonalności oferowanych w ramach Programu me+.

USŁUGI KONSULTACJI ONLINE

1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z uśude), w tym umożliwienia wyboru specjalisty, umówienia terminu konsultacji online (prowadzonych w formie konsultacji wideo, konsultacji telefonicznej lub czatu) i realizacji tych usług za pośrednictwem platform internetowych Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.
 • Poprawa jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji klienta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

2. W trakcie korzystania przez Państwa z platform internetowych Administratora dochodzi do gromadzenia danych osobowych przekazywanych przez użytkownika serwisów oraz danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

3. Administrator przetwarza dane osobowe:

 • niezalogowanych użytkowników korzystających z platform internetowych Administratora oraz funkcjonalności i usług, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. wybór usługi dostępnej w ramach prezentowanej oferty, wybór specjalisty, skorzystanie z formularza kontaktowego),
 • zalogowanych użytkowników, którzy posiadają indywidualne konto klienta prowadzone
  w ramach platform internetowych Administratora.

4. W celu realizacji Usługi konsultacji online Administrator przetwarza dane osobowe przekazane za pośrednictwem dostępnych na platformach internetowych Administratora formularzy „Umów konsultację” oraz „Wyślij prośbę o termin konsultacji”, a w szczególności:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres IP,
 • inne informacje przekazane przez Państwa.

5. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym umówienia konsultacji i skorzystania z Usług konsultacji online realizowanych
w ramach Programu me+. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i skorzystania z tych usług.

INFOLINIA DLA PACJENTÓW ZE STOMIĄ

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu obsługi zgłoszeń realizowanych za pośrednictwem usługi telefonicznej Infolinia, w tym:

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przekazane pytanie, do udzielenia porady lub obsługi zgłoszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi, realizacji zapytania lub udzielenia żądanej przez Państwa porady w zakresie doboru odpowiedniego produktu do pielęgnacji stomii oraz informacji na temat zastosowania urządzeń i produktów medycznych.

Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

1. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Realizacja zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zapewnienie poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO) – „wykonanie umowy” oraz „realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej”.
 • Udokumentowanie potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”.
 • Wykonanie ciążących na ConvaTec Polska obowiązków prawnych, np. wystawiania
  i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje, przechowywania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”.
 • Zapewnienie realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. d RODO) – „ochrona żywotnych interesów”.
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadczają Państwo, że wyrażają zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi reklamacji, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda.
 • Realizacja marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 • Komunikacja marketingowa za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS, wiadomości MMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów uśude.

2. W przypadku danych, które są przetwarzane na podstawie zgody - w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

3. Administrator ma prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. przepisy podatkowe, przepisy dotyczące zleceń na zaopatrzenie
  w wyroby medyczne,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Wysyłka bezpłatnych próbek produktu

1. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • Doboru odpowiedniego produktu do pielęgnacji stomii (w ramach komunikacji
  z wykorzystaniem wskazanego przez Państwa numeru telefonu) oraz dostarczenia próbki produktu na wskazany adres korespondencyjny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Przekazywania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adresu e-mail, numeru telefonu), na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
  w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. W celu doboru i dostarczenia bezpłatnej próbki produktu Administrator przetwarza w szczególności Państwa:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres dostarczenia,
 • inne informacje przekazane przez Państwa.

3. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do otrzymania bezpłatnej próbki odpowiedniego produktu do pielęgnacji stomii.

4. W przypadku danych, które są przetwarzane na podstawie zgody - w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

5. Administrator ma prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych przez czas okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas niezbędny do dostarczenia bezpłatnej próbki produktu do pielęgnacji stomii oraz konsultacji w zakresie odpowiedniego doboru produktu (nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od ostatniego kontaktu),
 • czas do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Informacje marketingowe

1. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • Komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS, wiadomości MMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”. Przekazując nam informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu prowadzenia komunikacji marketingowej (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda";
 • Realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach
  i usługach podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"

- z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów uśude.

2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych (w tym zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia, informacji na temat naszych usług i produktów oraz magazynu Nasza Troska) za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.

3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 • czas do momentu wycofania zgody.

4. Odbiorca komunikacji marketingowej może zrezygnować z jej otrzymywania w każdej chwili, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji, poprzez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

Profile firmowe ConvaTec w mediach społecznościowych

FACEBOOK

1. ConvaTec Polska jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających
z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresami:

(dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:

 • w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
  i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

 • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka,
 • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
 • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub
  w celu realizacji prośby o kontakt.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z:

 • regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz
 • „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy) lub
 • przepisów prawa

- oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
 • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
 • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.

6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Administrator oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

 • w niniejszym dokumencie,
 • w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy,
 • w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

11. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

YOUTUBE

1. ConvaTec Polska jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających
z produktów i usług oferowanych przez Google w ramach YouTube, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.youtube.com/user/convatecpolska (dalej: Kanał Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług
w ramach YouTube, odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:

 • w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

 • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach YouTube,
 • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
 • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:

 • regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz
 • „Polityka prywatności – prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub
 • przepisów prawa

- oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.

5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube),
 • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
 • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.

6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
z produktów i usług YouTube do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
i usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) –
w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), Administrator oraz Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia) są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

 • w niniejszym dokumencie,
 • w dokumencie „Polityka prywatności – prywatność i warunku”, opublikowanym na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy,

10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube
o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy).

11. Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: data-protection-office@google.com.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26 (dalej jako ConvaTec Polska lub Administrator) jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem https://www.facebook.com/pl(dalej jako Fanpage). Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu: +48 22 579 66 50.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:

4. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

5. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w sytuacji, w której w treści pytania zostały przekazane szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia) uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie tych danych przez Administratora (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda";

6. Administrator ma prawo do przetwarzania:

7. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów
i usług Facebooka,

8. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),

9. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych
i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

10. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

7. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),

8. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,

9. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

7. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika z korzystającego produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownik odwiedzający Fanpage ma prawo:

10. złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych,

11. złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,

12. złożyć wniosek o usunięcie danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

13. złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

14. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

15. do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika na podstawie zgody, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

16. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników odwiedzających Fanpage, za pośrednictwem adresu e-mail: odo@convatec.com.

DODATKOWE INFORMACJE

11. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), ConvaTec Polska oraz Facebook Ireland Limited
(4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

13. w niniejszym dokumencie

14. w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.

15. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).

16. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Dla personelu medycznego
Higiena Rany
Nasze strony internetowe są stale przeglądane i aktualizowane, ponieważ Convatec dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje i dane zawsze były aktualne.