Opatrunek pierwotny (pokrywający)

Opatrunek bezpośrednio zakładany na ranę