Opatrunek alginianowy

Opatrunek zawierający alginiany oraz sód i jony wapnia