Otwarte rany chirurgiczne

Otwarte rany chirurgiczne pozostawione do leczenia wtórnego, naturalnego gojenia, opierające się na naturalnej odbudowie ziarniny w celu uzupełnienia deficytu tkanki w wyniku operacji.