Kaltostat®

Kaltostat®

Opatrunek zawierający alginiany oraz sód i jony wapnia, stosowany w ranach z małą lub umiarkowaną ilością wysięku