AQUACEL® Ag SURGICAL

AQUACEL® Ag SURGICAL

Łatwy w użyciu opatrunek chirurgiczny ze srebrem dedykowany w ranach pooperacyjnych i po innych zabiegach chirurgicznych, zagrożonych zakażeniem miejsca operowanego. Zaprojektowany w clu poprawy wyników leczenia oraz szybkiej mobilizacji pacjentów