Czy chcesz przejść do treści? Przejdź do treści
Convatec Group Kontakt Brasil Brasil United States (English) United States (English) Estados Unidos (Español) Estados Unidos (Español) Argentina Argentina Canada (English) Canada (English) Canada (Français) Canada (Français) Chile Chile Colombia Colombia Ecuador Ecuador México México Perú Perú Belize Belize Guyana Guyana Jamaica Jamaica Venezuela Venezuela Costa Rica Costa Rica Curaçao Curaçao República Dominicana República Dominicana Guatemala Guatemala Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua Panamá Panamá Puerto Rico Puerto Rico Suriname Suriname El Salvador El Salvador United Kingdom United Kingdom France France Deutschland Deutschland Italia Italia Україна Україна België België Česko Česko Danmark Danmark España España Ireland Ireland Nederland Nederland Norge Norge Österreich Österreich Polska Polska Schweiz (Deutsch) Schweiz (Deutsch) Slovensko Slovensko Suisse (Français) Suisse (Français) Suomi Suomi Sverige Sverige Türkiye Türkiye Ελλάδα Ελλάδα Россия Россия Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina България България Eesti Eesti Hrvatska Hrvatska Magyarország Magyarország Ísland Ísland Lietuva Lietuva Latvija Latvija Северна Македонија Северна Македонија Malta Malta România România Srbija Srbija Slovenija Slovenija الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة البحرين البحرين مصر مصر ישראל ישראל ایران ایران الأردن الأردن عُمان عُمان قطر قطر پاکستان پاکستان لبنان لبنان الكويت الكويت المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية Suid-Afrika Suid-Afrika العراق العراق New Zealand New Zealand 日本 日本 Australia Australia India India Malaysia Malaysia Singapore Singapore 대한민국 대한민국 中国 中国 中国台湾 中国台湾 ไทย ไทย Indonesia Indonesia Việt Nam Việt Nam Philippines Philippines Hong Kong SAR China (English) Hong Kong SAR China (English) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区)) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区))
False /oidc-signin/pl-pl/ Convatec Group Kontakt Brasil Brasil United States (English) United States (English) Estados Unidos (Español) Estados Unidos (Español) Argentina Argentina Canada (English) Canada (English) Canada (Français) Canada (Français) Chile Chile Colombia Colombia Ecuador Ecuador México México Perú Perú Belize Belize Guyana Guyana Jamaica Jamaica Venezuela Venezuela Costa Rica Costa Rica Curaçao Curaçao República Dominicana República Dominicana Guatemala Guatemala Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua Panamá Panamá Puerto Rico Puerto Rico Suriname Suriname El Salvador El Salvador United Kingdom United Kingdom France France Deutschland Deutschland Italia Italia Україна Україна België België Česko Česko Danmark Danmark España España Ireland Ireland Nederland Nederland Norge Norge Österreich Österreich Polska Polska Schweiz (Deutsch) Schweiz (Deutsch) Slovensko Slovensko Suisse (Français) Suisse (Français) Suomi Suomi Sverige Sverige Türkiye Türkiye Ελλάδα Ελλάδα Россия Россия Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina България България Eesti Eesti Hrvatska Hrvatska Magyarország Magyarország Ísland Ísland Lietuva Lietuva Latvija Latvija Северна Македонија Северна Македонија Malta Malta România România Srbija Srbija Slovenija Slovenija الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة البحرين البحرين مصر مصر ישראל ישראל ایران ایران الأردن الأردن عُمان عُمان قطر قطر پاکستان پاکستان لبنان لبنان الكويت الكويت المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية Suid-Afrika Suid-Afrika العراق العراق New Zealand New Zealand 日本 日本 Australia Australia India India Malaysia Malaysia Singapore Singapore 대한민국 대한민국 中国 中国 中国台湾 中国台湾 ไทย ไทย Indonesia Indonesia Việt Nam Việt Nam Philippines Philippines Hong Kong SAR China (English) Hong Kong SAR China (English) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区)) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区))

Zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny

03.07.2023
wykres ;

 

Zasady  zaopatrzenia w sprzęt stomijny obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. 

Sprzęt stomijny można odbierać na podstawie dwóch zleceń wystawionych w systemie NFZ (eZWM) a w przypadku braku dostępu do eZWM na podstawie zleceń wypisanych odręcznie na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy (pobierz pusty wzór zlecenia).

Zlecenie wystawione odręcznie musi zostać potwierdzone przez NFZ – szczegóły poniżej.

Sprzęt stomijny jest refundowany w ramach określonych przez Ministerstwo Zdrowia miesięcznych limitach kwotowych. Pacjent w celu uzyskania pełnego zaopatrzenia stomijnego potrzebuje dwóch zleceń: oddzielnie na worki i płytki oraz na akcesoria stomijne.

Kody zaopatrzenia stomijnego na zleceniu oraz limity finansowania:

 • W.01.01- Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne lub worki do zbiórki moczu (urostomia) lub zestaw do irygacji (kolostomia) 450 zł kolostomia, ileostomia i inne  przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii), 100% refundacja 530 zł urostomia, 100% refundacja. Zobacz wypełniony wzór zlecenia, kliknij tutaj
 • W.02.01 - Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii, lub środki zagęszczające luźną treść jelitową): 120 zł z 10% dopłatą pacjenta do 18 r.ż. lub 20% dopłatą pacjenta powyżej 18 r.ż., na wszystkie przetoki stomijne (powyżej kwoty limitu 120 zł pacjent płaci 100% ceny). Zobacz wypełniony wzór zlecenia, kliknij tutaj.

Pacjentom z nowo wyłonioną stomią przysługuje podwójny limit finansowania.

Zlecenie może być wystawione tylko raz na miesiąc – jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki. Jednoczesna realizacja zleceń na ten sam wyrób dla pacjentów z nowo wyłonioną stomią oraz pozostałych będzie niemożliwa.

Kody i limity na sprzęt stomijny dla pacjenta z nowo wyłonioną stomią to:

 • W.01.02 na worki i płytki:
  • 900 zł kolostomia i ileostomia i inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej, lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii), 100% refundacji
  • 1060 zł urostomia, 100% refundacji. 
  • Zobacz wypełniony wzór zlecenia, kliknij tutaj. 
 • W.02.02 na pozostałe akcesoria stomijne: 240 zł z 10% dopłatą pacjenta do 18 r.ż. lub 20% dopłatą pacjenta powyżej 18 r.ż., na wszystkie przetoki stomijne (powyżej kwoty limitu 240 zł pacjent płaci 100% ceny). Zobacz wypełniony wzór zlecenia, kliknij tutaj. 

Zasady otrzymywania sprzętu stomijnego można przedstawić w trzech krokach.

 

Krok 1: Wystawienie zlecenia

Zlecenie można uzyskać w dniu wypisu ze szpitala (po zabiegu wyłonienia stomii), lub podczas osobistej porady lekarskiej, a także w ramach teleporady.

Zlecenie na sprzęt stomijny może wystawić uprawniona do tego osoba: lekarz POZ, chirurg, urolog, onkolog, gastroenterolog, geriatra, lekarz opieki paliatywnej lub hospicyjnej, ginekolog, ginekolog onkologiczny, otolaryngolog, lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuta oraz pielęgniarka i położna.

Okres, na jaki można wystawić zlecenie:

12 miesięcy- w przypadku wystawienia zlecenia za pośrednictwem systemu eZWM (e-potwierdzenie)

6 miesięcy – w przypadku gdy zlecenie wystawiono odręcznie, wtedy konieczne będzie potwierdzenie zlecenia w dowolnej placówce NFZ (można osobiście, przez osobę upoważnioną lub poprzez e-mail załączając skan/zdjęcie zlecenia).

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sprzęt stomijny) musi zawierać:

 • Unikalny numer identyfikacyjny i kod kreskowy,
 • W przypadku pacjentów z uprawnieniem dodatkowym: kod tytułu uprawnień np. 47ZN, 47DN oraz informacje o dokumencie potwierdzającym uprawnienie,
 • Wpisanie Uzasadnienia medycznego przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego (zwiększonego limitu finansowania) w przypadku uprawnienia dodatkowego 47ZN, 47ZND, 47DN,
 • Określenie wyrobu medycznego:
  • W.01.01/ W.01.02/W.02.01/W.02.02: urostomia, kolostomia, ileostomia, inne przetoki lub stomie
  • Y.04.01: worki do zbiórki moczu lub worki jednoczęściowe urostomijne (w przypadku nefrostomii) do 12 sztuk
 • Określenie liczby przetok
 • Określenie krotności ryczałtu:
  •  W przypadku pacjentów z uprawnieniem dodatkowym o liczbie sztuk na miesiąc decyduje lekarz.
 • Wskazanie pierwszego miesiąca zaopatrzenia oraz podanie liczby miesięcy na, które wystawiane jest zlecenie (max. 12 mies.).

Pamiętaj:

Jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny z orzeczeniem lub zaświadczenie lekarskie z ustawy „Za życiem”, powiedz o tym wystawiającemu zlecenie, ponieważ przysługuje Ci większy limit na sprzęt stomijny. Osoba wystawiająca zlecenie wpisze na zleceniu informacje o uprawnieniu dodatkowym (np. kod: 47ZN, 47ZND, 47DN) oraz informacje o dokumencie uprawniającym (nazwa, data wystawienia, data ważności – jeśli dotyczy).

O wysokości limitu finansowego dla pacjentów z 47ZN, 47ZND, 47DN decyduje lekarz/pielęgniarka poprzez określenie krotności ryczałtu.

Jeśli zlecenie zostało wystawione i pozytywnie zweryfikowane w systemie eZWM, to można zrealizować zlecenie w sklepie medycznym (patrz krok 3).

Jeśli zlecenie zostało wystawione poza systemem eZWM (odręcznie), to należy je potwierdzić w NFZ (patrz krok 2).

Krok 2: Potwierdzenie zlecenia w NFZ

Pacjent musi potwierdzić zlecenie na sprzęt stomijny w dowolnej placówce NFZ (można osobiście, przez osobę upoważnioną lub poprzez e-mail załączając skan/zdjęcie zlecenia) w następujących sytuacjach:

 • zlecenie zostało wystawione „odręcznie”, tzn. długopisem,
 • placówka medyczna nie wystawiła zlecenia z wykorzystaniem systemu eZWM i na zleceniu nie ma unikalnego numeru identyfikacyjnego ani kodu kreskowego
 • zlecenie ma negatywny wynik weryfikacji w systemie eZWM, a lekarz nie zna powodu.

Krok 3: Realizacja zlecenia

Zlecenie można zrealizować w dowolnym sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację sprzętu stomijnego w ramach refundacji. Najlepiej sprawdzić adres takiego sklepu, dzwoniąc na bezpłatną infolinię

Działu Pomocy Convatec (800 120 093) lub sprawdzić w NFZ.

Odbioru sprzętu stomijnego można dokonać w sklepie medycznym lub skorzystać z wygodnej formy realizacji wysyłkowej (patrz poniżej).

W celu realizacji zlecenia należy podać numer zlecenia lub PIN oraz PESEL pacjenta (a w przypadku jego braku datę urodzenia). Wydruk zlecenia nie jest wymagany do realizacji.

Okres na jaki można zrealizować zlecenie:

Zarówno zlecenie wystawione na sprzęt stomijny na 6 jak i na 12 miesięcy można jednorazowo zrealizować na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy (można też na krócej, np. tylko na 1, 2 lub 3 miesiące). Kontynuację pozostałych, niewykorzystanych ze zlecenia miesięcy będzie można zrealizować w tym samym sklepie (dotyczy zleceń wystawionych bez podpisu cyfrowego). Natomiast e-zlecenia można częściami realizować w różnych sklepach medycznych.

Zlecenie realizuje się na miesiące, które przysługują zgodnie z wystawionym zleceniem, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Przykład: Zlecenie wystawione np. na 12 miesięcy od stycznia do grudnia można jednorazowo zrealizować max na 6 miesięcy, ale można też na mniej:

 • w styczniu można odebrać zaopatrzenie na 6 miesięcy, czyli od stycznia do czerwca,
 • w lipcu można odebrać pozostałe 6,
 • można też realizować zlecenie mniejszymi partiami np. odbierając 1, 2 lub 3 miesiące.

Uwaga:

Osoba odbierająca zaopatrzenie na pozostałe miesiące ze zlecenia musi posiadać numer PESEL pacjenta oraz unikalny numer zlecenia nadany przez system NFZ!

 

Anulowanie zlecenia:

Jeśli pacjent chce zmienić sklep, w którym rozpoczęła się realizacja zlecenia wystawionego bez podpisu cyfrowego, to musi poprosić lekarza, który wystawiał zlecenie o anulowanie miesięcy ze zlecenia, na które nie odebrano zaopatrzenia.  Można też zgłosić się do NFZ z taką prośbą (osobiście, poprzez osobę upoważnioną lub poprzez e-mail). Następnie pacjent powinien poprosić lekarza/pielęgniarkę o wystawienie nowego zlecenia na te anulowane okresy zaopatrzenia i dopiero wtedy może zrealizować zlecenie w innym sklepie. Ta sama procedura dotyczy sytuacji kiedy lekarz błędnie wystawi zlecenie (błędna krotność ryczałtu/ miesięcy, brak kodu uprawnień dodatkowych np. 47ZN).

Osoba odbierająca zaopatrzenie stomijne w sklepie musi potwierdzić odbiór poprzez podanie swoich danych (imię, nazwisko i PESEL).

Pamiętaj:

Jeśli korzystasz z uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND, 47DN, pamiętaj o konieczności zabrania do sklepu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu równoważnego z orzeczeniem a także zaświadczenia lekarskiego (dotyczy 47DN) . Pracownik sklepu ma obowiązek sprawdzenia dokumentu uprawniającego do korzystania z uprawnień dodatkowych.

Realizacja zlecenia drogą wysyłkową:

Pacjenci mogą również skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową. W tym przypadku należy zarejestrować się na platformie stomia.pl lub zadzwonić do wybranego sklepu medycznego lub na infolinię Convatec (tel. 800 120 093) podając numer zlecenia lub kod PIN i PESEL.

Sprzęt stomijny dostarczymy Państwu bezpłatnie za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Kurierzy są upoważnieni do pobrania dokumentu potwierdzenia odbioru od osoby odbierającej paczkę ze sprzętem stomijnym. Taki dokument jest dołączony do każdej przesyłki i osoba odbierająca paczkę musi podać na nim swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL. Dane te są wymagane przez NFZ i niezbędne do uzyskania refundacji za przesłany sprzęt.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Pomocy Convatec pod bezpłatnym numerem:

800 120 093

Numer czynny pon.-pt. 8:00-17:00 lub pod „Dyżurny” numer Działu Pomocy

Tel.: 608 555 536

Numer czynny pon.-pt. 17:00-20:00 oraz sob. 10:00-14:00 (opłata za minutę połączenia zgodna z cennikiem.

Jak wystawić zlecenie na sprzęt stominy.

Blogi

Zobacz wszystkie

20.12.2023

Zlecenia

Zmiany w wystawianiu zleceń na sprzęt stomijny od stycznia 2024 r.

Zmiany w wystawianiu zleceń 2024

Czytaj więcej

14.09.2023

Get Ready

Program Get Ready to zestaw dwóch prostych ćwiczeń wykonywanych przed operacją lub bezpośrednio po niej, jako przygotowanie do następnej fazy powrotu do zdrowia.

Czytaj więcej

14.07.2023

stomia

zmiany w zleceniach

Ważne zmiany w wystawianiu zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023r.

Ważne zmiany w wystawianiu zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023r.

Czytaj więcej

29.09.2021

Blog

wykres

Sprzęt Urostomijny I Akcesoria.

Sprzęt urostomijny i akcesoria

Czytaj więcej

10.06.2019

Blog

Pielęgnacja Stomii W Pytaniach I Odpowiedziach

Pielęgnacja stomii w pytaniach i odpowiedziach

Czytaj więcej

10.11.2022

stomia

pielęgnacja

Pielęgnacja prewencyjna

Bardzo ważne jest utrzymywanie skóry wokół stomii w zdrowym stanie. Można zapobiec wielu powikłaniom dzięki przestrzeganiu kilku prostych sugestii.

Czytaj więcej

02.12.2022

Blog

Mity żywieniowe okiem dietetyka część 1

Temat zdrowego odżywiania należy do najchętniej poruszanych nie tylko w mediach, lecz także w rozmowach towarzyskich.

Czytaj więcej

01.12.2022

Życie ze stomią

Dodatkowe uprawnienia dla świadczeniobiorców poniżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Dodatkowe uprawnienia dla świadczeniobiorców poniżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Czytaj więcej

01.12.2022

stomii

Co to są powikłania stomii?

Powikłania stomii są to stany chorobowe, które powstają wskutek operacji wyłonienia stomii. Wynikać one mogą z wielu czynników, np.

Czytaj więcej

01.12.2022

Powikłania skórne

zbliżenie na usta osoby

Rany wokół stomii powstałe w następstwie urazu mechanicznego.

Rany wokół stomii powstałe w następstwie urazu mechanicznego

Czytaj więcej

01.12.2022

poradnikiem

graficzny interfejs użytkownika, aplikacja

Poradnik opieka stomijna ConvaTec.

Zapoznaj się z poradnikiem " Opieka Stomijna Convatec"

Czytaj więcej

01.12.2022

Blog

Porady żywieniowe i wskazówki dietetyczne

Posiadanie stomii nie powinno przeszkadzać w czerpaniu przyjemności ze spożywania smacznych pokarmów.

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie

Odchodzisz convatec.com

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych stron, ale Convatec nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich innych stron i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z tych treści. Wszelkie linki do innych stron są udostępniane jedynie dla wygody użytkowników tej strony internetowej.

Czy chcesz kontynuować?