Czy chcesz przejść do treści? Przejdź do treści
Convatec Group Kontakt Brasil Brasil United States (English) United States (English) Estados Unidos (Español) Estados Unidos (Español) Argentina Argentina Canada (English) Canada (English) Canada (Français) Canada (Français) Chile Chile Colombia Colombia Ecuador Ecuador México México Perú Perú Belize Belize Guyana Guyana Jamaica Jamaica Venezuela Venezuela Costa Rica Costa Rica Curaçao Curaçao República Dominicana República Dominicana Guatemala Guatemala Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua Panamá Panamá Puerto Rico Puerto Rico Suriname Suriname El Salvador El Salvador United Kingdom United Kingdom France France Deutschland Deutschland Italia Italia Україна Україна België België Česko Česko Danmark Danmark España España Ireland Ireland Nederland Nederland Norge Norge Österreich Österreich Polska Polska Schweiz (Deutsch) Schweiz (Deutsch) Slovensko Slovensko Suisse (Français) Suisse (Français) Suomi Suomi Sverige Sverige Türkiye Türkiye Ελλάδα Ελλάδα Россия Россия Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina България България Eesti Eesti Hrvatska Hrvatska Magyarország Magyarország Ísland Ísland Lietuva Lietuva Latvija Latvija Северна Македонија Северна Македонија Malta Malta România România Srbija Srbija Slovenija Slovenija الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة البحرين البحرين مصر مصر ישראל ישראל ایران ایران الأردن الأردن عُمان عُمان قطر قطر پاکستان پاکستان لبنان لبنان الكويت الكويت المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية Suid-Afrika Suid-Afrika العراق العراق New Zealand New Zealand 日本 日本 Australia Australia India India Malaysia Malaysia Singapore Singapore 대한민국 대한민국 中国 中国 中国台湾 中国台湾 ไทย ไทย Indonesia Indonesia Việt Nam Việt Nam Philippines Philippines Hong Kong SAR China (English) Hong Kong SAR China (English) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区)) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区))
False /oidc-signin/pl-pl/ Convatec Group Kontakt Brasil Brasil United States (English) United States (English) Estados Unidos (Español) Estados Unidos (Español) Argentina Argentina Canada (English) Canada (English) Canada (Français) Canada (Français) Chile Chile Colombia Colombia Ecuador Ecuador México México Perú Perú Belize Belize Guyana Guyana Jamaica Jamaica Venezuela Venezuela Costa Rica Costa Rica Curaçao Curaçao República Dominicana República Dominicana Guatemala Guatemala Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua Panamá Panamá Puerto Rico Puerto Rico Suriname Suriname El Salvador El Salvador United Kingdom United Kingdom France France Deutschland Deutschland Italia Italia Україна Україна België België Česko Česko Danmark Danmark España España Ireland Ireland Nederland Nederland Norge Norge Österreich Österreich Polska Polska Schweiz (Deutsch) Schweiz (Deutsch) Slovensko Slovensko Suisse (Français) Suisse (Français) Suomi Suomi Sverige Sverige Türkiye Türkiye Ελλάδα Ελλάδα Россия Россия Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina България България Eesti Eesti Hrvatska Hrvatska Magyarország Magyarország Ísland Ísland Lietuva Lietuva Latvija Latvija Северна Македонија Северна Македонија Malta Malta România România Srbija Srbija Slovenija Slovenija الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة البحرين البحرين مصر مصر ישראל ישראל ایران ایران الأردن الأردن عُمان عُمان قطر قطر پاکستان پاکستان لبنان لبنان الكويت الكويت المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية Suid-Afrika Suid-Afrika العراق العراق New Zealand New Zealand 日本 日本 Australia Australia India India Malaysia Malaysia Singapore Singapore 대한민국 대한민국 中国 中国 中国台湾 中国台湾 ไทย ไทย Indonesia Indonesia Việt Nam Việt Nam Philippines Philippines Hong Kong SAR China (English) Hong Kong SAR China (English) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区)) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区))

Uczucie parcia na stolec przy stomii

13.06.2022
lekarz rozmawiający z pacjentem ;

listopada 24, 2020

Uczucie parcia na naturalny odbyt może pojawić się pomimo wyłonionej stomii. W chirurgii przewodu pokarmowego wykonuje się różne typy operacji, w zależności od zdiagnozowanej choroby, których konsekwencją może być uczucie parcia na odbyt lub ból w tej okolicy.

Amputacja brzuszno-kroczowa sposobem Miles'a

Amputacja brzuszno-kroczowa sposobem Miles`a polega na wycięciu całej odbytnicy wraz ze zwieraczami odbytu. Operacja jest wykonywana w przypadku nowotworów odbytu i odbytnicy, gdy guz jest położony bardzo nisko i nie ma możliwości zachowania zwieraczy odbytu. Konieczne jest wtedy wykonanie stałej kolostomii. Po takiej operacji pacjent może odczuwać bolesne parcie na odbyt, pomimo że tego odbytu już nie ma. Ta dolegliwość nosi nazwę tzw. „odbytnicy fantomowej”.

Bólem fantomowym nazywamy wszelkie objawy, doznania bólowe po amputacji, odczuwane w nieobecnej już części ciała (w tym wypadku odbytnicy). Czucie fantomowe natomiast to iluzja, że amputowana część ciała jest nadal obecna. Ból fantomowy odbytnicy pomimo jej braku jest odczuwany jako realny i może mieć uciążliwy wpływ na codzienne funkcjonowanie. Odczucia bólowe są uzależnione od ogólnej kondycji psychicznej pacjenta, np. od tego czy jest zmęczony, czy przeżywa stany lękowe, czy ma wsparcie w rodzinie. Bóle fantomowe mogą utrzymywać się tylko przez pewien czas po operacji, np. kilka godzin, dni, miesięcy, aż w końcu zupełnie zaniknąć. Mogą mieć też różne nasilenie. Mechanizmy patofizjologiczne leżące u podstaw zjawisk związanych z fantomami po operacji nie zostały jeszcze wyjaśnione. Według najnowszych teorii powstanie bólu fantomowego w dużej mierze tłumaczy się istnieniem obszarów mózgu odpowiedzialnych za reprezentowanie określonych fragmentów ciała. Jeśli któregoś fragmentu zabraknie, w mózgu pojawia się „chaos”.

Operacja sposobem Hartmanna

Operacja sposobem Hartmanna polega na usunięciu zmiany chorobowej (guza, zwężonego odcinka) wraz z wyłonieniem stomii z bliższego odcinka esicy oraz zaszyciem odbytnicy na ślepo, która zostaje wyłączona z pasażu. Operacje sposobem Hartmanna wykonuje się w chorobie Leśniowskiego-Crohna, nowotworach, uchyłkowatości jelita grubego, ostrej niedrożności okrężnicy. Stan zapalny, jaki może powstać z powodu wyłączenia odbytnicy z pasażu, nosi nazwę „diversion colitis”. Cechy kliniczne DC to: uczucie parcia na odbyt, kurczowe bóle w dole brzucha, oraz wycieki treści surowiczo-krwistej lub śluzowej z odbytu. W kikucie odbytnicy wyłączonej z pasażu może znajdować się śluz, grudki kału, szczególnie u osób, które były operowane ze wskazań pilnych, u których nie przeprowadzono mechanicznego czyszczenia jelita. Najskuteczniejszą metodą leczenia DC jest chirurgiczne przywrócenie ciągłości przewodu pokarmowego z likwidacją stomii, o ile istnieje taka możliwość. Odwrócenie pasażu jelitowego powoduje całkowitą remisję dolegliwości związanych z DC. Do momentu operacji odtwórczej można stosować czopki glicerynowe lub niewielkie wlewki doodbytnicze w celu wypłukania zalegającej treści. O tym kiedy po operacji można rozpocząć wlewki, powinien zadecydować lekarz.

Proktokolektomia

Proktokolektomia odtwórcza to operacja, w wyniku której wykonuje się ileostomię pętlową i resekuje całe chorobowo zmienione jelito grube i odbytnicę, a zdrowy koniec jelita cienkiego formuje się w zbiornik tzw. pouch i zespala z odbytem. Proktokolektomia odtwórcza jest leczeniem z wyboru u większości chorych z WZJG, którzy wymagają operacji. Zabieg ten jest często wykonywany w trzech etapach, aby zapewnić gojenie i zwiększyć szansę na lepsze funkcjonowanie zbiornika J- pouch.

Ileostomia pętlowa, czyli dwulufowa polega na tym, że z jednego odcinka jelita wypływa na zewnątrz treść jelitowa, a drugi odcinek, tzw. dystalny jest wyłączony z pasażu jelitowego. Ten wyłączony z pasażu odcinek jelita może ulec zapaleniu, które nazywamy „pouchitis”. Pouchitis to zapalenie błony śluzowej wytworzonego zbiornika, które może wystąpić w różnych okresach pooperacyjnych. Zapalenie zbiornika w pierwszych dniach lub tygodniach po operacji (przed likwidacją ileostomii) może objawiać się śluzowo- ropnym wyciekiem o nieprzyjemnym zapachu, parciem na naturalny odbyt, bólami podbrzusza, czasem podwyższoną ciepłotą ciała. Aby zapobiec zapaleniu, począwszy od drugiej doby po zabiegu, płucze się zbiornik roztworem soli fizjologicznej i Metronidazolu. Pouchitis może wystąpić u pacjentów z wytworzonym zbiornikiem jako powikłanie odległe (już po likwidacji ileostomii ). Jest zespół objawów klinicznych o różnym natężeniu. Najczęściej są to: luźne stolce z domieszką śluzu i krwi, trudności w utrzymaniu stolca, bóle brzucha z bolesnym parciem na odbyt, podwyższoną temperaturą ciała. Pouchitis najczęściej leczy się przez zastosowanie antybiotykoterapii, Metronidazolu, a także probiotyków i prebiotyków.

Innym powikłaniem, które może wystąpić po proktokolektomii odtwórczej jest tzw. „cuffitis – czyli zapalenie błony śluzowej kanału odbytu. Pozostawiony kikut odbytnicy jest podatny na nawrót WZJG. Objawy kliniczne zapalenia to: wzrost częstotliwości wypróżnień, często z domieszką krwi, a nawet krwawieniem, bóle brzucha, często z bolesnym parciem na odbyt i nagłą potrzebą oddania stolca. Zapalenie mankietu odbytu jest częste u pacjentów ze zbiornikiem typu J, szczególnie u tych z zespoleniem zszywanym bez mukozektomii lub u których pozostawiono zbyt długi kikut. Cuffitis leczy się preparatami mesalazyny i/lub kortykosteridów. Jeżeli leczenie zachowawcze jest nieskuteczne, to pozostaje leczenie chirurgiczne polegające na wycięciu zapalnie zmienionej błony śluzowej odbytnicy, czyli wspomniana wyżej mukozektomia.

Urszula Sobczak ;

Autor:

Urszula Sobczak

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek stomijnych

Pielęgniarka stomijna w SK Nr 2 Poradnia Stomijna, ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznań

 

Bibliografia

  1. Banasiewicz T., Krokowicz P., Szczepkowski M.,: Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. Termedia. Poznań 2014 ( wybrane rozdziały)

  2. Marciniak R., Banasiewicz T., Drews M., : Zbiorniki jelitowe od podstaw naukowych do praktyki klinicznej. Termedia. Poznań 2013 ( wybrane rozdziały)

  3. Krokowicz P., Zbiorniki jelitowe w chirurgicznym leczeniu chorób jelita grubego. Rozprawa rehabilitacyjna. Poznań 1996

Blogi

Zobacz wszystkie

20.12.2023

Zlecenia

Zmiany w wystawianiu zleceń na sprzęt stomijny od stycznia 2024 r.

Zmiany w wystawianiu zleceń 2024

Czytaj więcej

14.09.2023

Get Ready

Program Get Ready to zestaw dwóch prostych ćwiczeń wykonywanych przed operacją lub bezpośrednio po niej, jako przygotowanie do następnej fazy powrotu do zdrowia.

Czytaj więcej

14.07.2023

stomia

zmiany w zleceniach

Ważne zmiany w wystawianiu zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023r.

Ważne zmiany w wystawianiu zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023r.

Czytaj więcej

03.07.2023

stomia

e-zlecenie

Zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny

E-zlecenie na wyroby medyczne w okresie zagrożenia epidemiologicznego W trosce o dobro pacjenta w związku z zagrożeniem COViD-19, NFZ informuje, że możliwe jest otrzymanie zlecenia na wyroby medyczne (w tym sprzęt stomijny) podczas teleporady. Pacjent uzyska w trakcie tej porady numer zlecenia na zaopatrzenie, który poda realizatorowi w sklepie medycznym.

Czytaj więcej

29.09.2021

Blog

wykres

Sprzęt Urostomijny I Akcesoria.

Sprzęt urostomijny i akcesoria

Czytaj więcej

10.06.2019

Blog

Pielęgnacja Stomii W Pytaniach I Odpowiedziach

Pielęgnacja stomii w pytaniach i odpowiedziach

Czytaj więcej

10.11.2022

stomia

pielęgnacja

Pielęgnacja prewencyjna

Bardzo ważne jest utrzymywanie skóry wokół stomii w zdrowym stanie. Można zapobiec wielu powikłaniom dzięki przestrzeganiu kilku prostych sugestii.

Czytaj więcej

02.12.2022

Blog

Mity żywieniowe okiem dietetyka część 1

Temat zdrowego odżywiania należy do najchętniej poruszanych nie tylko w mediach, lecz także w rozmowach towarzyskich.

Czytaj więcej

01.12.2022

Życie ze stomią

Dodatkowe uprawnienia dla świadczeniobiorców poniżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Dodatkowe uprawnienia dla świadczeniobiorców poniżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Czytaj więcej

01.12.2022

stomii

Co to są powikłania stomii?

Powikłania stomii są to stany chorobowe, które powstają wskutek operacji wyłonienia stomii. Wynikać one mogą z wielu czynników, np.

Czytaj więcej

01.12.2022

Powikłania skórne

zbliżenie na usta osoby

Rany wokół stomii powstałe w następstwie urazu mechanicznego.

Rany wokół stomii powstałe w następstwie urazu mechanicznego

Czytaj więcej

01.12.2022

poradnikiem

graficzny interfejs użytkownika, aplikacja

Poradnik opieka stomijna ConvaTec.

Zapoznaj się z poradnikiem " Opieka Stomijna Convatec"

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie

Odchodzisz convatec.com

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych stron, ale Convatec nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich innych stron i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z tych treści. Wszelkie linki do innych stron są udostępniane jedynie dla wygody użytkowników tej strony internetowej.

Czy chcesz kontynuować?