Czy chcesz przejść do treści? Przejdź do treści
Convatec Group Kontakt Brasil Brasil United States (English) United States (English) Estados Unidos (Español) Estados Unidos (Español) Argentina Argentina Canada (English) Canada (English) Canada (Français) Canada (Français) Chile Chile Colombia Colombia Ecuador Ecuador México México Perú Perú Belize Belize Guyana Guyana Jamaica Jamaica Venezuela Venezuela Costa Rica Costa Rica Curaçao Curaçao República Dominicana República Dominicana Guatemala Guatemala Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua Panamá Panamá Puerto Rico Puerto Rico Suriname Suriname El Salvador El Salvador United Kingdom United Kingdom France France Deutschland Deutschland Italia Italia Україна Україна België België Česko Česko Danmark Danmark España España Ireland Ireland Nederland Nederland Norge Norge Österreich Österreich Polska Polska Schweiz (Deutsch) Schweiz (Deutsch) Slovensko Slovensko Suisse (Français) Suisse (Français) Suomi Suomi Sverige Sverige Türkiye Türkiye Ελλάδα Ελλάδα Россия Россия Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina България България Eesti Eesti Hrvatska Hrvatska Magyarország Magyarország Ísland Ísland Lietuva Lietuva Latvija Latvija Северна Македонија Северна Македонија Malta Malta România România Srbija Srbija Slovenija Slovenija الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة البحرين البحرين مصر مصر ישראל ישראל ایران ایران الأردن الأردن عُمان عُمان قطر قطر پاکستان پاکستان لبنان لبنان الكويت الكويت المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية Suid-Afrika Suid-Afrika العراق العراق New Zealand New Zealand 日本 日本 Australia Australia India India Malaysia Malaysia Singapore Singapore 대한민국 대한민국 中国 中国 中国台湾 中国台湾 ไทย ไทย Indonesia Indonesia Việt Nam Việt Nam Philippines Philippines Hong Kong SAR China (English) Hong Kong SAR China (English) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区)) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区))
False /oidc-signin/pl-pl/ Convatec Group Kontakt Brasil Brasil United States (English) United States (English) Estados Unidos (Español) Estados Unidos (Español) Argentina Argentina Canada (English) Canada (English) Canada (Français) Canada (Français) Chile Chile Colombia Colombia Ecuador Ecuador México México Perú Perú Belize Belize Guyana Guyana Jamaica Jamaica Venezuela Venezuela Costa Rica Costa Rica Curaçao Curaçao República Dominicana República Dominicana Guatemala Guatemala Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua Panamá Panamá Puerto Rico Puerto Rico Suriname Suriname El Salvador El Salvador United Kingdom United Kingdom France France Deutschland Deutschland Italia Italia Україна Україна België België Česko Česko Danmark Danmark España España Ireland Ireland Nederland Nederland Norge Norge Österreich Österreich Polska Polska Schweiz (Deutsch) Schweiz (Deutsch) Slovensko Slovensko Suisse (Français) Suisse (Français) Suomi Suomi Sverige Sverige Türkiye Türkiye Ελλάδα Ελλάδα Россия Россия Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina България България Eesti Eesti Hrvatska Hrvatska Magyarország Magyarország Ísland Ísland Lietuva Lietuva Latvija Latvija Северна Македонија Северна Македонија Malta Malta România România Srbija Srbija Slovenija Slovenija الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة البحرين البحرين مصر مصر ישראל ישראל ایران ایران الأردن الأردن عُمان عُمان قطر قطر پاکستان پاکستان لبنان لبنان الكويت الكويت المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية Suid-Afrika Suid-Afrika العراق العراق New Zealand New Zealand 日本 日本 Australia Australia India India Malaysia Malaysia Singapore Singapore 대한민국 대한민국 中国 中国 中国台湾 中国台湾 ไทย ไทย Indonesia Indonesia Việt Nam Việt Nam Philippines Philippines Hong Kong SAR China (English) Hong Kong SAR China (English) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区)) 中国香港特别行政区 (中文(简体,中国香港特别行政区))

Nowe regulacje dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

09.11.2022
wykres ;

Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jej przepisy umożliwiają pacjentom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub dokumenty równorzędne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (kliknij, aby zobaczyć wykaz) dostęp do wyrobów medycznych bez uwzględniania okresów użytkowania.

Ulotka informacyjna dla pacjenta ze znacznym stopniem niepełnosprawności do pobrania TUTAJ.

Nowe uprawnienie daje pacjentom o znacznym stopniu niepełnosprawności możliwość odbioru większej ilości sprzętu stomijnego (ponad limit podstawowy), a o ilości potrzebnego sprzętu decyduje za każdym razem osoba, wystawiająca zlecenie wskazując odpowiednią liczbę sztuk.

Aby otrzymać zaopatrzenie na wyżej wymienionych zasadach, należy:

 1. Udać się po zlecenie, koniecznie zabierając ze sobą dokument uprawniający np. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na zleceniu osoba uprawniona do wystawienia zlecenia wpisze odpowiednią krotność ryczałtu medycznego przysługującą na miesiąc. Należy również wpisać uzasadnienie medyczne przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego (czyli większego limitu finansowania).
 2. Osoba wystawiająca zlecenie obowiązana jest do wpisania na zleceniu kodu uprawnień dodatkowych 47ZN (dla osób powyżej 16 r. ż.) lub 47ZND (dla osób poniżej 16 r. ż.), a także informacji o dokumencie uprawniającym (nazwa, numer, data wystawienia, data ważności- jeśli jest). Następnie zlecenie jest weryfikowane i potwierdzane przez system NFZ. W przypadku wystawienia zlecenia za pośrednictwem systemu informatycznego NFZ (e-ZWM), zlecenie jest weryfikowane elektronicznie u lekarza/pielęgniarki, natomiast, jeśli zostało wystawione poza systemem NFZ, to  pacjent musi potwierdzić zlecenie w dowolnej placówce NFZ. Pamiętaj żeby pokazać przy realizacji orzeczenie lub dokument równoważny z orzeczeniem. Pracownik sklepu ma obowiązek sprawdzenia dokumentu uprawniającego do korzystania z uprawnień dodatkowych.
 3. z potwierdzonym zleceniem z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN / 47ZND należy udać się do sklepu medycznego w celu otrzymania sprzętu stomijnego, cewników urologicznych lub skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową.

 

CO OZNACZA ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

Do znacznego stopnia niepełnosprawności  zalicza się osoby:

 1.  Niezdolne do pracy i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 2. Zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia.

 

KTO ORZEKA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

 •  Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
 •  Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Wykaz powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Wykaz wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

 

O CZYM ORZEKAJĄ POWIATOWE ZESPOŁY?

Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o:

 •  Niepełnosprawności;
 •  Stopniu niepełnosprawności;
 •  Wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

KTO I GDZIE SKŁADA WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA I JAK PRZEBIEGA ORZEKANIE?

Druk wniosku o wydanie orzeczenia osoba zainteresowana otrzymuje w siedzibie właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. W zależności od przyjętego przez powiatowy zespół sposobu organizacji pracy możliwe jest także uzyskanie wniosku drogą pocztową lub pobranie go ze strony internetowej.

Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć:

 • Osoba zainteresowana;
 • Przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (dotyczy to przede wszystkim dzieci oraz osób ubezwłasnowolnionych);
 • Kierownik ośrodka pomocy społecznej, ale za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w powiatowym/miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub właściwym dla miejsca pobytu w przypadku osób:

 • Bezdomnych;
 • Przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych;
 • Przebywających w zakładach karnych i poprawczych;
 • Przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

 • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
 • zaświadczenie lekarskie (druk zaświadczenia można otrzymać w siedzibie właściwego miejscowo powiatowego zespołu lub pobrać z ich strony internetowej) – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana - zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
 •  inne dokumenty mające wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

 

JAKI JEST TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW?

 • Wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.
 • W przypadkach bardziej skomplikowanych spraw wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia.
 • O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyżej wymienionych terminach powiatowy zespół obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Do terminów nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku złożenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w okresie ważności posiadanego orzeczenia, termin załatwienia sprawy liczy się od dnia następującego po dniu upływu terminu ważności dotychczasowego orzeczenia. W takich przypadkach wniosek powinien być składany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Jeśli masz dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ, gdzie  uzyskasz informację na temat przysługujących Ci uprawnień z tytułu posiadania znacznego stopnia niepełnosprawności. Aby zobaczyć listę kontaktów, kliknij TUTAJ.

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl

Blogi

Zobacz wszystkie

20.12.2023

Zlecenia

Zmiany w wystawianiu zleceń na sprzęt stomijny od stycznia 2024 r.

Zmiany w wystawianiu zleceń 2024

Czytaj więcej

14.09.2023

Get Ready

Program Get Ready to zestaw dwóch prostych ćwiczeń wykonywanych przed operacją lub bezpośrednio po niej, jako przygotowanie do następnej fazy powrotu do zdrowia.

Czytaj więcej

14.07.2023

stomia

zmiany w zleceniach

Ważne zmiany w wystawianiu zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023r.

Ważne zmiany w wystawianiu zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023r.

Czytaj więcej

03.07.2023

stomia

e-zlecenie

Zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny

E-zlecenie na wyroby medyczne w okresie zagrożenia epidemiologicznego W trosce o dobro pacjenta w związku z zagrożeniem COViD-19, NFZ informuje, że możliwe jest otrzymanie zlecenia na wyroby medyczne (w tym sprzęt stomijny) podczas teleporady. Pacjent uzyska w trakcie tej porady numer zlecenia na zaopatrzenie, który poda realizatorowi w sklepie medycznym.

Czytaj więcej

29.09.2021

Blog

wykres

Sprzęt Urostomijny I Akcesoria.

Sprzęt urostomijny i akcesoria

Czytaj więcej

10.06.2019

Blog

Pielęgnacja Stomii W Pytaniach I Odpowiedziach

Pielęgnacja stomii w pytaniach i odpowiedziach

Czytaj więcej

10.11.2022

stomia

pielęgnacja

Pielęgnacja prewencyjna

Bardzo ważne jest utrzymywanie skóry wokół stomii w zdrowym stanie. Można zapobiec wielu powikłaniom dzięki przestrzeganiu kilku prostych sugestii.

Czytaj więcej

02.12.2022

Blog

Mity żywieniowe okiem dietetyka część 1

Temat zdrowego odżywiania należy do najchętniej poruszanych nie tylko w mediach, lecz także w rozmowach towarzyskich.

Czytaj więcej

01.12.2022

Życie ze stomią

Dodatkowe uprawnienia dla świadczeniobiorców poniżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Dodatkowe uprawnienia dla świadczeniobiorców poniżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Czytaj więcej

01.12.2022

stomii

Co to są powikłania stomii?

Powikłania stomii są to stany chorobowe, które powstają wskutek operacji wyłonienia stomii. Wynikać one mogą z wielu czynników, np.

Czytaj więcej

01.12.2022

Powikłania skórne

zbliżenie na usta osoby

Rany wokół stomii powstałe w następstwie urazu mechanicznego.

Rany wokół stomii powstałe w następstwie urazu mechanicznego

Czytaj więcej

01.12.2022

poradnikiem

graficzny interfejs użytkownika, aplikacja

Poradnik opieka stomijna ConvaTec.

Zapoznaj się z poradnikiem " Opieka Stomijna Convatec"

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie

Odchodzisz convatec.com

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych stron, ale Convatec nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich innych stron i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z tych treści. Wszelkie linki do innych stron są udostępniane jedynie dla wygody użytkowników tej strony internetowej.

Czy chcesz kontynuować?