Publikacje

Opatrunki Granuflex®

Włączenie opatrunków Granuflex® do protokołu postępowania z raną przyniosło korzyści  w postaci porawy procesu gojenia w porównaniu do tradycyjnych opatrunków, jak również innych opatrunków hydrokoloidowych. 

Day, et al. 1995

Istnieją dowody na to, że poprawa stanu rany po zastosowaniu opatrunku Granuflex® w leczeniu odleżyn jest bardziej prawdopodobna niż po zastosowaniu innych opatrunków hydrokoloidowych. 

W prospektywnym, wieloośrodkowym, kontrolowanym badaniu przeprowadzonym wśród 52 pacjentów zaobserwowano, że:3

Stan rany u 41 z 52 pacjentów uległ poprawie po zastosowaniu opatrunku Granuflex®, w porównaniu do 31 z 51 pacjentów, u których zastosowano Tegasorb™a (opatrunek hydrokoloidowy).

Singh, et al. 2004

W metaanalizie randomizowanych, kontrolowanych prób (RCT) przeprowadzonych na okluzyjnych opatrunkach hydrokoloidowych w porównaniu do tradycyjnej gazy, w procesie gojenia rany: 4

Analiza 11 przypadków, spełniających kryteria włączenia pokazała, że całkowite wygojenie nastąpiło w 51% owrzodzeń w grupie, gdzie zastosowano hydrokoloid, w porównaniu do 38% w grupie, gdzie zastosowano tradycyjny opatrunek. 


Przegląd prac opisujących koszty leczenia ran pokazał, ze użycie opatrunków Granuflex® może przyczynić się do redukcji kosztów leczenia ran i jest efektywne kosztowo w protokole postępowania z odleżynami i owrzodzeniami. 

Przegląd prac opisujących koszty leczenia ran pokazał, ze użycie opatrunków Granuflex® może przyczynić się do redukcji kosztów leczenia ran i jest efektywne kosztowo w protokole postępowania z odleżynami i owrzodzeniami. 

Kerstein, et al. 2001

Analiza kosztów przeprowadzona przez Kerstein et al 5 wykazała że:

Koszt leczenia owrzodzenia, które wygoiło się w czasie ponad 12 tygodni był niższy przy zastosowaniu opatrunku Granuflex®, niż przy użyciu gazy. 

Opatrunek Granuflex® był bardziej efektywny kosztowo, niz opatrunki konkurencjiwere more cost-effective than competitor hydrocolloids and saline gauze in the treatment of pressure ulcers over a 12 week period

Europejskie wytyczne dotyczące postępowania z odleżynami

Wytyczne Panelu Ekspertów do spraw odleżyn European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) i National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) rekomendują użycie opatrunków hydrokoloidowych w protokole postępowania z ranami odleżynowymi.

Stopień 1: Nieblednące zaczerwienienie, zlokalizowane najczęściej nad wyniosłościami kostnymi.

"Należy rozważyć użycie opatrunków hydrokoloidowych w celu ochrony obszarów narażonych na uszkodzenie i tarcie. (Siła dowodu=C)"

Stopień 2: Częściowe uszkodzenie skóry pełnej grubości, objawiające się jako otwarte owrzodzenie o czerwonym/różowym kolorze, bez wydzieliny. Może także przyjmować postać pęcherza wypełnionego płynem surowiczym.

"Użyj opatrunku hydrokoloidowego aby oczyścić odleżynę II stopnia w miejscu, w którym opatrunek nie będzie się rolował.  (Siła dowodu=B)"

Tegasorb™ jest znakiem handlowym firmy 3M.