Aktualne zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny w Polsce

Aktualne zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny w Polsce

Sprzęt stomijny jest refundowany w 100% w ramach określonych przez Ministerstwo Zdrowia miesięcznych limitów kwotowych. Limity te wynoszą odpowiednio:

 • Kolostomia – 300 zł miesięcznie
 • Ileostomia – 400 zł miesięcznie
 • Urostomia – 480 zł miesięcznie
 • Przetoka ślinowa – 400 zł miesięcznie
 • Nefrostomia – 120 zł miesięcznie

Sprzęt stomijny można odbierać na podstawie zlecenia wystawionego w systemie NFZ (eZWM) a w przypadku braku dostępu do eZWM na podstawie zlecenia wypisanego odręcznie na wzorze zlecenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U.2019 poz.1555) – szczegóły poniżej.

Zasady otrzymywania sprzętu stomijnego można przedstawić w trzech krokach.

Krok 1. Wystawienie zlecenia

Zlecenie można uzyskać w dniu wypisu ze szpitala (po zabiegu wyłonienia stomii), lub podczas osobistej porady lekarskiej a także w ramach teleporady.

Zlecenie na sprzęt stomijny może wystawić uprawniona do tego osoba: lekarz POZ, felczer, chirurg, urolog (dotyczy urostomii), onkolog, gastroenterolog (dotyczy kolostomii i ileostomii), lekarz opieki paliatywnej lub hospicyjnej, ginekolog onkologiczny (dotyczy kolostomii, ileostomii, urostomii), otolaryngolog (dotyczy przetoki ślinowej), oraz pielęgniarka i położna.

OKRES NA JAKI MOŻNA WYSTAWIĆ ZLECENIE:

12 miesięcy - w przypadku wystawienia zlecenia za pośrednictwem systemu eZWM (e-potwierdzenie)

6 miesięcy - w przypadku wystawienia zlecenia odręcznie konieczne będzie potwierdzenie zlecenia w dowolnej placówce NFZ (można osobiście, przez osobę upoważnioną lub poprzez e-mail załączając skan/zdjęcie zlecenia).

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sprzęt stomijny) musi zawierać:

 • Unikalny numer identyfikacyjny i kod kreskowy
 • W przypadku pacjentów z uprawnieniem dodatkowym: kod tytułu uprawnień np. 47ZN, 47DN oraz informacje o dokumencie potwierdzającym uprawnienie
 • Określenie wyrobu medycznego:
  • P.99: urostomia, kolostomia, ileostomia, przetoka ślinowa
  • P.97: worki do zbiórki moczu
  • P.98: nefrostomia
 • Określenie liczby sztuk na miesiąc: 90 szt.
  • W przypadku pacjentów z uprawnieniem dodatkowym o liczbie sztuk na miesiąc decyduje lekarz
 • Wskazanie pierwszego miesiąca zaopatrzenia oraz podanie liczby miesięcy, na, które wystawiane jest zlecenie (max. 12 mies.)

Pamiętaj:

Jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inny dokumentu równoważny z orzeczeniem lub zaświadczenie lekarskie z ustawy „Za życiem”, powiedz o tym lekarzowi, ponieważ przysługuje Ci większy limit na sprzęt stomijny. Osoba wystawiająca zlecenie wpisze na zleceniu informacje o uprawnieniu dodatkowym (np. kod: 47ZN, 47ZND, 47DN) oraz informacje o dokumencie uprawniającym (nazwa, data wystawienia, data ważności, – jeśli dotyczy).

O wysokości limitu finansowego dla pacjentów z 47ZN, 47ZND, 47DN decyduje lekarz/pielęgniarka poprzez określenie liczby sztuk na miesiąc. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Jeśli zlecenie zostało wystawione i pozytywnie zweryfikowane w systemie eZWM, to można zrealizować zlecenie w sklepie medycznym (patrz krok 3).

Jeśli zlecenie zostało wystawione poza systemem eZWM (odręcznie), to należy je potwierdzić w NFZ (patrz krok 2).

Krok.2 Potwierdzenie zlecenia w NFZ

Pacjent musi potwierdzić zlecenie na sprzęt stomijny w dowolnej placówce NFZ (można osobiście, przez osobę upoważnioną lub poprzez e-mail załączając skan/zdjęcie zlecenia) w następujących sytuacjach:

 • Zlecenie zostało wystawione „odręcznie”, tzn. długopisem
 • Placówka medyczna nie wystawiła zlecenia z wykorzystaniem systemu eZWM i na zleceniu nie ma unikalnego numeru identyfikacyjnego ani kodu kreskowego
 • Zlecenie ma negatywny wynik weryfikacji w systemie eZWM a lekarz nie zna powodu.

Krok.3 Realizacja zlecenia

Zlecenie można zrealizować w dowolnym sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację sprzętu stomijnego w ramach refundacji. Najlepiej sprawdzić adres takiego sklepu, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Działu Pomocy ConvaTec (800 120 093) lub sprawdzić w NFZ.

Odbioru sprzętu stomijnego można dokonać w sklepie medycznym lub skorzystać z wygodnej formy realizacji wysyłkowej (patrz poniżej).

W celu realizacji zlecenia należy podać numer zlecenia oraz PESEL pacjenta (a w przypadku jego braku datę urodzenia). Jeśli pacjent posiada wydruk zlecenia, to należy go zostawić w sklepie.

OKRES NA JAKI MOŻNA ZREALIZOWAĆ ZLECENIE:

Zarówno zlecenie wystawione na 6 jak i na 12 miesięcy na sprzęt stomijny można jednorazowo zrealizować na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy (można też na krócej, np. tylko na 1, 2 lub 3 miesiące). Kontynuację pozostałych, niewykorzystanych ze zlecenia miesięcy będzie można zrealizować w tym samym sklepie.

Zlecenie realizuje się na miesiące, które przysługują zgodnie z wystawionym zleceniem, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Przykład: Zlecenie wystawione np. na 12 miesięcy od stycznia do grudnia można jednorazowo zrealizować max na 6 miesięcy, ale można też na mniej:

 • W styczniu można odebrać zaopatrzenie na 6 miesięcy, czyli od stycznia do czerwca
 • W lipcu można odebrać pozostałe 6 miesięcy, czyli od lipca do grudnia
 • Można też realizować zlecenie mniejszymi partiami np. odbierając 1, 2 lub 3 miesiące

Należy pamiętać, że odbiór zaopatrzenia na pozostałe ze zlecenia miesiące, można zrealizować tylko w sklepie, w którym rozpoczęła się realizacja pierwszego miesiąca z danego numeru zlecenia.

Uwaga:

Osoba odbierająca zaopatrzenie na pozostałe miesiące ze zlecenia musi mieć ze sobą numer PESEL pacjenta (a w przypadku jego braku datę urodzenia) oraz unikalny numer zlecenia nadany przez system NFZ!

Anulowanie zlecenia:

Jeśli pacjent chce zmienić sklep, w którym rozpoczęła się realizacja zlecenia, to musi poprosić lekarza, który wystawiał zlecenie o anulowanie miesięcy ze zlecenia, na które nie odebrano zaopatrzenia. Można też zgłosić się do NFZ z taką prośbą (osobiście, poprzez osobę upoważnioną lub poprzez e-mail). Następnie pacjent powinien poprosić lekarza/pielęgniarkę o wystawienie nowego zlecenia na te anulowane okresy zaopatrzenia i dopiero wtedy może zrealizować zlecenie w innym sklepie. Ta sama procedura dotyczy sytuacji, kiedy lekarz błędnie wystawi zlecenie (błędna liczba sztuk/mies., brak kodu uprawnień dodatkowych np. 47ZN).

Osoba odbierająca zaopatrzenie stomijne w sklepie musi potwierdzić odbiór czytelnym podpisem (imię i nazwisko) wraz z podaniem swojego numeru PESEL.

Pamiętaj:

Jeśli korzystasz z uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND, 47DN, pamiętaj o konieczności zabrania do sklepu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu równoważnego z orzeczeniem a także zaświadczenia lekarskiego (dotyczy 47DN). Pracownik sklepu ma obowiązek sprawdzenia dokumentu uprawniającego do korzystania z uprawnień dodatkowych.

REALIZACJA ZLECENIA DROGĄ WYSYŁKOWĄ:

Pacjenci mogą również skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową. W tym przypadku należy zadzwonić do sklepu medycznego lub na infolinię ConvaTec (tel. 800 120 093) podając numer zlecenia i PESEL.

Sprzęt stomijny dostarczymy Państwu bezpłatnie za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Kurierzy są upoważnieni do pobrania dokumentu potwierdzenia odbioru od osoby odbierającej paczkę ze sprzętem stomijnym. Taki dokument jest dołączony do każdej przesyłki i osoba odbierająca paczkę musi podpisać się na nim czytelnie: imię i nazwisko oraz podać swój numer PESEL. Dane te są wymagane przez NFZ i niezbędne do uzyskania refundacji za przesłany sprzęt.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Pomocy ConvaTec pod bezpłatnym numerem 800 120 093.