Foley Sonda, Standart, Silikolateks, 2-yollu, Soft Valve
View Large

Foley Sonda, Standart, Silikolateks, 2-yollu, Soft Valve

Silikonlu Foley kateteri üretra ağzından geçişin kolaylaştırılması amacıyla yüzeyin silikonlu bir sıvıyla muamele edilmiş olduğu bir idrar kateteridir. Silikonlu kateter mesanenin kısa süreli drenajında kullanılır. Ürün sadece bir defa kullanılmak içindir. Ürünle ilgili daha ayrıntılı bilgi ve paketleme bilgisi Ek Kaynaklarda mevcuttur.

Printable Materials